Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Medische zorg en overlijden

Op deze pagina leest u hoe de zorg, vergoeding van zorgkosten en hulp bij overlijdensgevallen geregeld is voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Mijn Apeldoorn

Medische zorg nodig?

Als u een vluchteling uit Oekraïne in huis heeft die  medische zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Uw huisarts kan de kosten  declareren bij het CAK. Dat geldt ook voor andere zorgverleners.

Zorgverzekering

Vluchtelingen uit Oekraïne met een burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het BSN van de vluchteling in de verzekeringsgegevens (COV). Heeft de vluchteling geen BSN? Dan worden de kosten vergoed uit de Subsidieregeling medische noodzakelijke zorg van het CAK. Vragen en antwoorden over zorgkosten en zorgverzekering van vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid;

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed? 

De inhoud van RMO is vergelijkbaar met het basispakket dat door de overheid is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast wordt bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming), en bepaalde geneesmiddelen.

Mondzorg

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten wél volledig vergoed. De orthodontist wordt niet vergoed.

Uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek

Door de inschrijving binnen de gemeente Apeldoorn, krijgen sommige Oekraïense vluchtelingen automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor mensen die op basis van leeftijd in de doelgroep van één of meerdere bevolkingsonderzoeken darmkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker vallen. Lees verder>>.

Hulp bij psychische klachten

Als je vlucht naar een ander land moet je familie en vrienden achterlaten. En ook je huis en je werk. Dit is zwaar voor iedere vluchteling. Soms biedt zelfhulp een uitkomst, maar er kan ook meer hulp nodig zijn. Bekijk op de website van Pharos de folder over psychische klachten bij vluchtelingen of lees meer over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

Overlijden

Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt en het aantal vluchtelingen toeneemt, neemt ook het aantal Oekraïense vluchtelingen toe dat in ons land komt te overlijden. De betrokken medewerkers en vrijwilligers in de gemeentelijke opvang en inwoners die Oekraïense vluchtelingen particulier opvangen, zijn vaak op zoek naar duidelijkheid over regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken, en hoe het organiseren van een afscheid in z’n werk gaat.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft informatie over hulp aan Oekraïense vluchtelingen bij overlijdensgevallen.


Uw Reactie
Uw Reactie