Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Stap voor stap meebouwenMijn Apeldoorn

Twintig jaar vooruitkijken is ontzettend ver. Voor één persoon is dat al moeilijk, laat staan voor een grote gemeente als Apeldoorn met meer dan 165.000 inwoners en 100.000 banen. Toch heeft de Omgevingswet deze enorme uitdaging voor ons gecreëerd. En het mooie is dat het een fantastisch proces en resultaat heeft opgeleverd. Wij hebben samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vanuit verschillende perspectieven en met ambitie naar Apeldoorn gekeken. Ik vond het geweldig om te merken hoe groot de betrokkenheid is en hoe trots de mensen op Apeldoorn zijn. We kregen veel reacties op de concept Omgevingsvisie en op de keuzes die we in de visie maken, samengevat in een ‘Toekomstwijzer’. Ook tijdens de leuke gesprekken die mijn collega wethouders en ik op straat voerden proefde ik veel betrokkenheid. Als wethouder ben ik daar enorm dankbaar voor. Het maakt de uiteindelijke Omgevingsvisie die nu voor u ligt alleen maar beter.

We zijn bij vier hoofdopgaven uitgekomen: stadmaken, vitale dorpen en buitengebied, het fysieke fundament uitbouwen en het sociale fundament versterken. Deze hoofdopgaven hebben we - met een tussenstop in 2030 - vertaald in deze Omgevingsvisie: Woest aantrekkelijk Apeldoorn. Want dat is waar wij de komende jaren als tweede stad van Oost-Nederland verder aan gaan bouwen – een waanzinnig fijne plek om te wonen en werken, te leren en innoveren, te bewegen en verblijven, te spelen en genieten. De hoofdstad van de Veluwe!

In deze verre vooruitblik komen een aantal belangrijke principes steeds weer terug om mee te wegen als je gaat inzoomen op de kwaliteiten van onze stad, dorpen, wijken en buitengebied. Naast groen, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatopgave is er stadsontwikkeling, verdichting, woon- en werkprogramma, mobiliteit en werkgelegenheid om rekening mee te houden. En niet te vergeten sociale structuur en maatschappelijke meerwaarde. Deze Omgevingsvisie is een uitdagende balans tussen ‘stad worden & groen versterken’. Apeldoorn groeit de komende jaren naar minstens 180.000 inwoners. Apeldoorn gaat daarom letterlijk ‘stadmaken’. Deze beweging gaat gelijk op met de ambitie om onze groene kwaliteit, de leefbaarheid en gastvrijheid te versterken. Dit geldt ook voor onze dorpen en buitengebied. Zij groeien en ontwikkelen mee voor een vitale toekomst. Wij zijn en blijven een aantrekkelijke stad, met een groene huiskamer, waar we nog meer stadsallure en vitaliteit aan willen toevoegen.

Ons waardevolle landschap is het fundament van deze visie, letterlijk en figuurlijk. Wij wonen op een unieke plek in Nederland. Naast de IJsselvallei en midden op de Veluwe, die onze stad omarmt. Onze ligging betekent ook dat we nauwe samenwerkingverbanden hebben met onze partners in de Stedendriehoek, op de Veluwe en in de IJsselvallei. En straks over twintig jaar combineren we grootstedelijkheid met een prachtig groenblauw netwerk en een royale duurzame stadsopzet. Om dit mogelijk te maken sluiten we aan bij de ambities van het regeerakkoord.

In deze Omgevingsvisie staat waar we vandaan komen en vooral waar we met elkaar naar toe gaan. In verbinding met de regio, waar we onze verantwoordelijkheid nemen, en in verbinding met elkaar. Een gemeente waar iedereen meedoet en waar initiatieven gewaardeerd worden. Apeldoorn heeft ontzettend veel potentie en barst van de mogelijkheden. Een echte ondernemende gezinsstad. Ik ben trots op al die mensen die hun kennis en liefde inzetten voor onze stad, dorpen en natuur. Voor hun werk, het klimaat en ons erfgoed. En niet te vergeten voor elkaars welzijn en gezondheid. De waardering hiervoor is groot!

Namens het college nodig ik u van harte uit om samen - op weg naar 2040 - deze Omgevingsvisie uit te werken in concrete plannen en stap voor stap mee te bouwen aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn.

Jeroen Joon,

wethouder ruimtelijke ordening  • Wethouder Jeroen Joon in gesprek met inwonerBekijk een grotere versie