Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Koersdocument

01-04-2019

Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’ is op 15 november besproken in de gemeenteraad en sindsdien zijn we achter de schermen aan het werk om uw inspiratie te verbinden met de beleidsopgaven voor 2030.

Mijn Apeldoorn

Hoe we dat doen?

In verschillende workshops verkennen onze beleidsmakers gezamenlijk wat er op de gemeente afkomt, en welke opgaven Apeldoorn daarmee heeft voor de toekomst. Bij deze werksessies nodigen we ook steeds deskundigheid van buiten uit: beleidsmakers van de provincie Gelderland, deskundigen op gebied van gezondheid en veiligheid van de GGD, en deskundigheid van het waterschap, met name gericht op de klimaatveranderingen. We beginnen elke sessie met de belangrijkste punten die u over het betreffende onderwerp heeft meegegeven. Dat leidt tot een overzicht van thema’s, opgaven, en uiteindelijke doelstellingen voor 2030.

Volgende stap

We maken een koersdocument waarin we onze doelen voor 2030 formuleren. Deze leggen we vervolgens voor aan het college van B&W en de gemeenteraad. De raad stelt de koers vast en geeft de opdracht deze koers uit te werken tot een concept-omgevingsvisie. Dit concept willen we graag met uw betrokkenheid gaan maken. Doet u mee? We horen het graag. In de volgende nieuwsbrief meer hierover en ook hoe u zich kunt aanmelden.