Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat vooraf ging

01-04-2019

In 2017 zijn we begonnen met de voorbereiding op het maken van de omgevingsvisie. Daarvoor maakten we vier producten: Overzicht huidig ruimtelijk beleid, Feiten en cijfers, Inspiratiefilms over de toekomst, 4 mogelijke toekomstverhalen.

Mijn Apeldoorn

Overzicht ruimtelijk beleid

De Omgevingsvisie is een samenhangende visie over het hele grondgebied van de gemeente. De visie gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving.
Ter voorbereiding op de Omgevingsvisie is een overzicht gemaakt van het beleid dat gaat over de fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk beleid is – op hoofdlijnen – onderverdeeld in 9 thema’s, weergegeven in bollen. Wanneer je op een bol klikt, wordt de bol vergroot en komen de belangrijkste kenmerken van dit thema in beeld. Onder het bollenschema zie je dan de toelichting op die kenmerken en de downloadlinks van de betreffende beleidsstukken. Dit overzicht is bijgewerkt tot 1 januari 2018.

Feiten en cijfers

In de eerste fase van het maken van de Omgevingsvisie, hebben veel inwoners meegedacht en -gepraat over de toekomst van Apeldoorn. Voor de geïnteresseerden zijn de belangrijkste feiten en cijfers op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan: aantal inwoners van Apeldoorn, locaties scholen, archeologische hoogtepunten, hoeveelheid banen. De pagina bestaat uit 12 hoofdstukken. De informatie is gepresenteerd in kaarten, tabellen en grafieken. De feiten en cijfers zijn bijgewerkt tot 1 januari 2018. Voor recentere gegevens kunt u terecht op apeldoorn.incijfers.nl.

Inspiratiefilms

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Ter inspiratie hebben we gesprekken gevoerd over de toekomst met experts en toevallige voorbijgangers. Wat is de toekomst van mobiliteit, landbouw, wonen en samenleven? Welke uitdagingen zijn er op het gebied van klimaat en vergrijzing? En: kunnen wij mensen eigenlijk wel iets zinnigs zeggen over de toekomst?
Alle gesprekken zijn te zien in de inspiratiefilms.

4 mogelijke verhalen over de toekomst

Stel je eens voor, we zijn in 2050. Wat zien we om ons heen? Hoe leven we samen? Waar halen we onze energie vandaan? Zijn er zelfrijdende auto’s? Hoe zorgen we voor onze ouderen? Gaat Apeldoorn groeien of niet? Hoe staat onze economie ervoor? Wat is de invloed van de biotechnologie op onze levens? Genoeg vragen en er zijn geen zekere antwoorden.

Om het denken over de toekomst te helpen, hebben we vier verhalen gemaakt over mogelijke toekomsten van Apeldoorn. De verhalen proberen niet de toekomst te voorspellen, maar helpen om het gesprek te voeren over de toekomst. De ontwikkelingen in de toekomst zijn extreem voorgesteld. Of de veranderingen gewenst zijn of juist niet, daar moet het gesprek over gaan. Stel jezelf dus niet de vraag of de verhalen waarheid zouden kunnen worden, maar vraag jezelf af: wat zou ik ervan vinden als het zo zou gebeuren? Wat zijn de opgaven waar we voor staan? Wat zouden we moeten behouden en beschermen?

Het resultaat is vier mogelijke verhalen over de toekomst: 

  • De gezonde stad: Apeldoorn groeit niet meer, maar is wel heel erg gezond en gelukkig. Wat hebben we daarvoor over?
  • De stad als energiehub: Apeldoorn is het centrum van duurzame ontwikkeling en technologische vooruitgang. Hoe zorgen we voor menselijk contact?
  • De groene woonstad: Het is fantastisch wonen in Apeldoorn, maar is dat ook voor iedereen weggelegd?
  • De hoge en droge stad: Apeldoorn is steeds heftiger klimaatomstandigheden, hoe gaan we hiermee om?