Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat vooraf gingIn 2018 zijn we begonnen met de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Op deze pagina schetsen we welke stappen in de afgelopen jaren gezet zijn.

Mijn Apeldoorn

Als eerste maakten we verschillende overzichten en producten, zoals een overzicht van het huidige ruimtelijke beleid, feiten en cijfers, inspiratiefilms over de toekomst en vier mogelijke toekomstverhalen.

Participatieronde

In 2018 vond een brede participatieronde plaats. We gingen om te beginnen de straat op en stelden voorbijgangers allerlei vragen over de toekomst van Apeldoorn.

Bijeenkomst juli 2018 – foto: Wilco Westrik

Bijeenkomst juli 2018 – foto: Wilco Westrik

Daarna hebben ongeveer 300 inwoners in de periode april tot en met oktober 2018 meegedacht en meegepraat over de vraag hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou moeten zien. Dat gebeurde zowel bij verschillende bijeenkomsten (zogenaamde ‘toekomsttafels’), maar ook tijdens een speciaal jongerencafé en tijdens ‘toekomstexpedities’. Met als resultaat de bundel ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’.

Input opgehaald tijdens Toekomstexpeditie – 2018

Input opgehaald tijdens Toekomstexpeditie – 2018

Koersdocument

De volgende stap was het vaststellen van het ‘Koersdocument Apeldoorn 2030’. In dit document beschreven we de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, de thema’s die een plek moesten krijgen in de Omgevingsvisie en de hoofdopgaven die daaruit voortkomen. Dit leidde tot de volgende vier hoofdprincipes voor de ontwikkeling van de gemeente:

  • In Apeldoorn is groen altijd dichtbij;
  • In Apeldoorn doet iedereen ertoe;
  • In Apeldoorn maken we er werk van;
  • In Apeldoorn zijn onze gasten welkom.

De gemeenteraad stelde het koersdocument op 14 november 2019 vast.

Ontwikkelperspectieven

Als laatste stap is in 2020 gewerkt aan drie Ontwikkelperspectieven. Op donderdag 11 juni 2020 zijn de ontwikkelperspectieven gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Begin juli 2020 vonden er rondetafelgesprekken plaats met allerlei belanghebbenden uit Apeldoorn over deze ontwikkelperspectieven. In welk perspectief herkennen zij zich? En welke bouwstenen van de verschillende perspectieven wilden zij terugzien in de ontwerp-omgevingsvisie?

Bijeenkomst juli 2020

Bijeenkomst juli 2020

OOp basis van al deze input zijn we na de zomer van 2020 gestart met het schrijven van de ontwerp-omgevingsvisie. Van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 lag de Omgevingsvisie ter inzage.


Uw Reactie
Uw Reactie