Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 1 juli 2021 te Apeldoorn

23-07-2021

Op 1 juli 2021 heeft het twaalfde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

In gesprek met COA

Onlangs is er een nieuwsbrief verschenen met de laatste ontwikkelingen. Op 11 juni is er een officieel startmoment geweest met de aannemer voor de verbouw van fase 1. Dit betreft de werkzaamheden aan De Sprenge, De Voorde en De Kapel. Binnenkort wordt er gestart met werkzaamheden aan De Linde. De doelstelling is om eind maart 2022 de eerste bewoners te huizen.

Er komen voorzieningen ten aanzien van sport en recreatie aan de binnenzijde van het terrein. Verder worden er 3 slagbomen geplaatst op het terrein, om het verkeer te kunnen controleren en beheersen. Er worden camera’s op het terrein geplaatst zodat men ook zicht blijft houden op een aantal ‘blinde vlekken’ op het terrein. Er wordt nog gekeken of er op het terrein wegen verlegd moeten worden, omdat De Gaarde als magazijn gebruikt gaat worden. Bij elk gebouw komen opstel plaatsten te staan voor afval en een fietsenstalling. Ook komt er een centrale fietswerkplaats.

De sloot van het Waterschap is niet omheind. Er wordt nog gekeken wat daarmee moet gaan gebeuren in verband met de veiligheid van de kinderen.

Er wordt op korte termijn invulling gegeven aan het bijhouden van het groen op het terrein. In verband met aanbestedingsperikelen heeft dit tijdelijk stil gestaan.

Politieke Markt Apeldoorn (PMA)

Op 30 september a.s. vindt de Politieke Markt Apeldoorn plaats. Oostveen Beleidsonderzoek en Advies zal het monitoringsproces presenteren. Het COA zal een aanvulling geven op de voortgang rondom het AZC.  Ook nemen een aantal omwonenden plaats om toelichting te geven op het proces.

In gesprek met Oostveen Beleidsonderzoek en Advies

De gebiedsindeling voor het monitorinstrument is vastgesteld. Ook de onderzoeksopzet (registraties en enquête) is vastgesteld. De vragenlijst voor de bewonersenquête wordt nog aangepast aan de gemaakte opmerkingen. De vragenlijst wordt vastgesteld in het omwonendenoverleg van 26 augustus a.s.

Verkeerssituatie

Er zal op termijn een derde verbindingsroute voor Zuidbroek komen tussen de Deventerstraat en de Terwoldseweg aan de oostkant van het GGNet-terrein. Hoe dit wordt ingericht is nog niet bekend.

Nagegaan wordt of er langs de Terwoldseweg een voetpad komt.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 26 augustus 2021.


Uw Reactie
Uw Reactie