Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Corona-noodsteun - veilig openen

Ondernemers maken in de dagelijkse praktijk kosten om aan de landelijke maatregelen voor zowel medewerkers als klanten te kunnen voldoen. Denk aan het houden van afstand, een gecontroleerde in- en uitstroom van gasten en afspraken over hygiëne en beschermingsmiddelen. De ondersteuningsmaatregel ‘veilig open’ stelt u in staat om te investeren in de benodigde inzet en materialen om een veilige en verantwoorde situatie te realiseren en te handhaven

Mijn Apeldoorn

Het doel is om ondernemers (gedeeltelijk) te compenseren voor kosten die gemaakt worden om een veilige omgeving te garanderen. Met deze regeling kunt u een subsidie ontvangen van maximaal € 2.000,- . Denk hierbij aan:

  • Investeren in beschermingsmiddelen, extra schoonmaak, desinfectiemiddelen, communicatiemateriaal om gecontroleerde in- en uitstroom te realiseren, enz.
  • Materiaal voor aanpassingen in de bedrijfsvoering en-/of alternatieve locaties.
 
Let op: Het is mogelijk dat er een aparte regeling komt ter compensatie van kosten die ondernemers maken om het coronatoegangsbewijs te controleren. Dat is nu nog niet bekend. Mocht er geen aparte regeling komen, dan vallen deze kosten ook onder de ‘Veilig open’ regeling. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u.

Voor wie?

Ondernemers, gevestigd in Apeldoorn, met maximaal 50 fte in dienst.

Nu aanvragen

Voorwaarden

Planning en proces

Aanvragen

Verplichte bijlagen

Subsidieplafond

Veelgestelde vragen en hulp

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning