Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Corona-noodsteun - financiële analyse

Het is belangrijk dat ondernemers die dat nodig hebben er in slagen om extra financiële ruimte te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van extra krediet. Dit vraagt in veel gevallen om extra onderbouwing. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd om prognoses, op basis waarvan de bank een inschatting maakt of extra ruimte op termijn ook kan worden terugbetaald. De ondersteuningsmaatregel ‘financiële analyse’ biedt u de mogelijkheid om met financiële ondersteuning snel een goede prognose te krijgen die u onder andere kunt gebruiken voor de aanvraag van de BMKB regeling.  

Mijn Apeldoorn

LET OP: De aanvraagperiode voor het corona-noodsteun pakket is gesloten.

Het doel is om startende ondernemers te helpen bij het krijgen van een goede prognose om extra financiële ruimte te organiseren. De maximale subsidie voor deze regeling is €2.000,-. U kunt hiermee de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Ondersteuning in het opstellen van een (liquiditeits-)prognose voor 2021.
  • Het doorrekenen van de impact van de coronacrisis op de prognose.
  • Het doorrekenen van de impact van te nemen maatregelen op de prognose.
  • Vaststellen van het verwachte liquiditeitstekort in een 2-tal scenario’s.
  • Advisering over de beschikbare (rijks-)regelingen met betrekking tot de coronacrisis.

Voor wie?
Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2020 een onderneming zijn gestart en in dat kwartaal een fysieke vestiging in Apeldoorn hebben geopend. De ondernemer heeft maximaal 25 fte in dienst.

Dit heeft u  nodig
Verschillende verplichte bijlagen. DigiD of eHerkenning.

Goed om te weten
Voor deze regeling gelden bepaalde voorwaarden. Ook is er een subsidieplafond.

Let op: pas als de aanvraag inclusief alle verplichte bijlagen door ons is ontvangen nemen wij de aanvraag in behandeling. Alleen complete aanvragen worden genoteerd op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

Planning en proces

Aanvragen

Bijlagen

Subsidieplafond

Handige links

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning