Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Open data

Bent u op zoek naar gegevens? Bijvoorbeeld om met een combinatie van gegevens een app te ontwikkelen waar meerdere mensen wat aan hebben? Of omdat u de gegevens van de overheid wilt analyseren om antwoord te krijgen op een vraag? Dan kunt u gebruik maken van open data. Staat de benodigde data niet bij de reeds bestaande datasets, dan kunt u hieronder een dataset (met DigiD) online aanvragen.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Het is op dit moment voor sommige producten mogelijk om online een nieuwe fysieke afspraak te maken.

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk door, soms in een andere vorm. Heeft u in de komende periode de gemeente nodig? Kijk dan op www.apeldoorn.nl voor de digitale mogelijkheden. Veel producten en diensten kunt u online aanvragen, zoals u gewend bent. Ook kunt u bellen met 14 055. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.


Dataset online aanvragen Bestaande datasets

Beschrijving

De gegevens die open worden gesteld kunnen worden gelezen, bewerkt en verwerkt door computers. Bij open data gaat het om het aanbieden van ruwe gegevens (datasets genoemd).

Voorbeelden van datasets zijn: 

  • aantal aanvragen en beëindigingen van de Wet Werk en Bijstand
  • locatiegegevens over fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R
  • meest bezochte onderwerpen gemeentelijke website.

De gemeente stelt open data beschikbaar voor haar omgeving om de innovatie, creativiteit, samenwerking en zelfredzaamheid te versterken. Daarbij is nadrukkelijk aandacht en zorgvuldigheid op het vlak van vertrouwelijkheid en privacy.

Open data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van de publieke taak
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
  • bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.

Bestaande datasets vindt u in het dataportaal.

Dit product vraag je aan met DigiD