Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

Wat zijn de voordelen van een pgb?

U kunt zelf een hulpmiddel uitkiezen dat bij u past. U kunt zelf iemand die u kent betalen met het pgb voor ondersteuning die u van hem of haar krijgt. En u spreekt zelf af op welke momenten u ondersteuning krijgt. U kunt meer zelf bepalen met een pgb. Wilt u weten of een pgb bij u past? Op de website van Per Saldo kunt u een pgb test doen. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Wanneer kunt u een pgb krijgen?

U voldoet aan een aantal voorwaarden:

Wat houdt regie voeren bij een pgb in?

 • Bij ondersteuning wordt u werkgever van uw hulpverlener. U kunt:
  uw eigen administratie en financiën bijhouden.
 • een pgb-plan maken waarin staat hoe u uw pgb wilt uitgeven. Ook legt u uit wat de hulpverlener voor u gaat doen om de afgesproken resultaten te bereiken. En binnen welke tijd u deze resultaten gaat bereiken;
 • afspraken maken met uw hulpverlener(s) over het werken aan de afgesproken resultaten;
 • een zorgovereenkomst (arbeidsovereenkomst) afsluiten met uw hulpverlener(s);
 • uw hulpverlener(s) aansturen;
 • het laten uitbetalen van de facturen van de hulpverlener(s).

In de handreiking voor toetsing op minimale pgb-vaardigheid staat welke kennis en vaardigheden u nodig heeft om te kunnen werken met een pgb.

Hoe wordt het pgb uitbetaald?

U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening. Wij maken uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw pgb voor ondersteuning. U stuurt de facturen van uw hulpverlener naar de SVB. En de SVB betaalt de factuur voor u. Krijgt u een pgb voor een hulpmiddel? Dat betalen we rechtstreeks aan de leverancier waar u de offerte heeft opgevraagd.

Welke kwaliteitseisen stellen we bij het pgb?

Wij bespreken met u aan welke kwaliteitseisen de ondersteuning of het hulpmiddel moet voldoen. Blijkt de kwaliteit onvoldoende te zijn? Dan kunnen wij besluiten om u geen pgb te geven. Of het pgb dat u al heeft te stoppen. Voorbeelden van kwaliteitseisen:

 • de ondersteuning of het hulpmiddel is goed en veilig;
 • de ondersteuning of het hulpmiddel helpt om het afgesproken resultaat te bereiken;
 • uw hulpverlener werkt volgens een bepaalde standaard, is betrouwbaar en respecteert uw rechten.

Wat zijn handige websites bij een pgb?

Het CAK SVB Per Saldo