Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Haalbaarheid nieuw bedrijventerrein Ecofactorij II

De gemeente Apeldoorn onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw bedrijventerrein: de Ecofactorij II. Dit komt te liggen in de oksel van de snelwegen A1 en A50, tegen het bestaande bedrijventerrein Ecofactorij I. In die zin is het een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Wij vertellen u graag meer over de ontwikkelingen.

Mijn Apeldoorn

De achtergrond

Het idee voor een nieuw bedrijventerrein op die plek is niet nieuw. Tot in 2010 heeft de gemeente gewerkt aan plannen voor de Ecofactorij II. Hierover hebben we ook gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven in de omgeving. De plannen voor de Ecofactorij II zijn in 2010 stopgezet, omdat er destijds door de economische crisis te weinig vraag was naar bedrijfskavels. De gemeenteraad heeft toen besloten de Ecofactorij II niet te ontwikkelen en te stoppen met de voorbereidende werkzaamheden.

Vraag naar bedrijfskavels

Inmiddels is de situatie veranderd. Er is in de regio Apeldoorn momenteel juist veel vraag naar bedrijfskavels. Het huidige aanbod in onze gemeente is vrijwel nihil. We werken aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen om ruimte te maken voor nieuwe bedrijven. Dit is alleen niet voldoende om aan de vraag te voldoen. We kijken daarom ook naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Op dit moment is er behoefte aan grote kavels voor grootschalige bedrijvigheid in de sectoren logistiek en distributie. Daardoor kwam de Ecofactorij II opnieuw en concreet in beeld.

Is het haalbaar?

In het college-werkprogramma hebben we afgesproken om de ontwikkeling van Ecofactorij II weer op te pakken. In oktober 2018 heeft het college de raad geïnformeerd over deze hernieuwde verkenning. Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van een ontwikkeling van Ecofactorij II. Rond de zomerperiode van 2019 verwachten we de (eerste) resultaten van dit onderzoek af te ronden. Zodra er meer bekend is, geven we dit aan via nieuwsbrieven en de webpagina. AIs het resultaat van de onderzoeken positief is, dan kan er verder worden gewerkt en komt er op een later moment een concreet ontwikkelplan voor Ecofactorij II.

Vervolg

Dit ontwikkelplan is de eerste stap die nodig is om dit bedrijventerrein ook echt te kunnen ontwikkelen. Vanaf dat moment gaat de gemeente inhoudelijk in gesprek met eigenaren. We kunnen dan ook gaan werken aan de juridisch-planologische procedures en de vertaling hiervan in een bestemmingsplan.

Contact of meer informatie?

Wilt u per email op de hoogte gehouden worden over de stappen die wij zetten rondom Ecofactorij II? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via ecofactorij2@apeldoorn.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft over de Ecofactorij II.


  • Luchtfoto Ecofactorij llBekijk een grotere versie