Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Afwegingskader Zonneparken, concept

10-07-2019

Van 11 juli 2019 tot en met 20 september 2019 ligt het concept van het Afwegingskader Zonneparken ter inzage.

Mijn Apeldoorn

Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente duidelijke voorwaarden stellen. Daarom stelt de gemeente een Afwegingskader Zonneparken op.
Tijdens de periode waarin het concept Afwegingskader Zonneparken ter inzage ligt kan iedereen hierop een zienswijze geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze uiterlijk 20 september 2019 naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze concept afwegingskader zonneparken’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer H. van Ganzenwinkel, telefoonnummer 055 580 2445. 
  • digitaal: stuur uw zienswijze uiterlijk 20 september 2019 per mail aan zonneparken@apeldoorn.nl ondertekend met uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer.

Hier vindt u het concept van de Afwegingskader Zonneparken in PDF:

Het concept van het Afwegingskader Zonneparken ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het Afwegingskader. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Inspraakprocedure

Het college heeft 4 juni jongstleden ingestemd met het concept Afwegingskader Zonneparken. Na inspraak stelt de gemeenteraad het definitieve afwegingskader vast. Gezien de zomervakantie is de standaard inspraaktermijn verlengd van 4 naar 10 weken. Meer informatie kunt u vinden op www.apeldoorn.nl/zonneparken.

Informatie- en inspraakbijeenkomst

Dinsdag 3 september a.s. organiseert de gemeente een informatie- en inspraakbijeenkomst over het Afwegingskader Zonneparken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het tijdelijke stadskantoor, Stationsplein 50. Aanvang is om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht op zonneparken@apeldoorn.nl of contact opnemen met de heer H. van Ganzenwinkel, adviseur duurzaamheid bij de gemeente, telefoonnummer 055 – 5802445.

Apeldoorn, 10 juli 2019