Wat zoekt u:
Beleid en financiën

Beleid en financiën

MPB 2017-2020

Raadsbehandeling Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2017

De gemeente maakt elk jaar een voorjaarsnota.
Subsidie

Subsidies

Het college van B en W kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid op een groot aantal terreinen.
In Cijfers Online

Apeldoorn In Cijfers Online

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.
Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.