Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beleid en financiƫn

Voorjaarsnota 2019

De gemeente maakt elk jaar een voorjaarsnota.

Apeldoorn In Cijfers Online

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.

Jaarstukken

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Subsidies

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren.