Ga naar de homepage

Beleid en financiƫn

Raadsbehandeling Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2018-2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voorjaarsnota 2017

De gemeente maakt elk jaar een voorjaarsnota.

Subsidies

Het college van B en W kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid op een groot aantal terreinen.

Apeldoorn In Cijfers Online

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.

Jaarverslag

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.