Wat zoekt u:
Beleid en financiën

Beleid en financiën

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2016

De gemeente maakt elk jaar een voorjaarsnota.
Subsidie

Subsidies

Het college van B en W kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid op een groot aantal terreinen.
Meerjarenprogrammabegroting

Meerjarenprogrammabegroting 2017 - 2020

De gemeente maakt elk jaar een meerjarenprogrammabegroting. In deze begroting kijken we vier jaar vooruit.
Structuurvisie Apeldoorn biedt ruimte

Structuurvisie 'Apeldoorn biedt ruimte'

Informatie van de gemeente Apeldoorn over de structuurvisie 'Apeldoorn biedt ruimte'.
In Cijfers Online

Apeldoorn In Cijfers Online

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.
Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.