Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Strategisch kader

Een heldere visie op de gewenste toekomst voor onze gemeente is nodig voor een doelgericht beleid.

Mijn Apeldoorn

Daarom heeft de gemeente Apeldoorn in 2000 een zogeheten Strategisch Kader vastgesteld: een beschrijving van de hoofddoelen voor de komende 20 jaar, en een beschrijving van de manier waarop die doelen moeten worden bereikt. Het is daarmee een richtingaanwijzer voor het gemeentelijk beleid op het gebied van sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Eind 2007 heeft de gemeenteraad het Strategisch Kader van Apeldoorn opnieuw tegen het licht gehouden. In samenspraak met de inwoners is vastgesteld dat in 2000 de juiste koers is ingeslagen met de keuze voor Apeldoorn als regiohart. Op een aantal accenten vroeg de gemeenteraad echter speciale aandacht.