Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jaarstukken

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Mijn Apeldoorn

Jaarstukken

Op 7 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de jaarstukken 2019 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties.