Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jaarstukken

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Mijn Apeldoorn

Jaarstukken

Op 28 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de jaarstukken 2018 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties.