Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Beleid en financiën

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025

In deze begroting treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan.

Voorjaarsnota

De gemeente maakt bijna elk jaar een voorjaarsnota.

Jaarstukken 2021

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Apeldoorn In Cijfers Online

Met behulp van Apeldoorn In Cijfers Online kunt u op eenvoudige wijze statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen.

Subsidies

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren.