Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Strategisch kader

Apeldoorn 2040: stip aan de horizon

Mijn Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn werkt met het ambitiedocument Apeldoorn 2040, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 oktober 2020. In dit ambitiedocument staan de belangrijkste ontwikkelambities genoemd die het gemeentebestuur ziet voor de stad en de dorpen in de gemeente.

Ambitiedocument Apeldoorn 2040