Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Water en natuur

Bosbeheer in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft twee bosgebieden in eigen beheer: Natuurpark Berg en Bos en Dennenheuvel/Philipsbosje. Het gaat niet goed met de bossen in Nederland, zo ook in onze Apeldoornse bossen. Er zijn maatregelen nodig om ook in de toekomst een mooi en gezond bos te hebben, waar het fijn recreëren is en verschillende planten en dieren aanwezig zijn.

Bomen: beeldbepalend groen

Bomenbeleid - Apeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! Het merendeel van de bomen bevindt zich op de Veluwe: in onze bossen, houtwallen en singels. Maar ook in onze stad en de dorpen staan volop bomen. Langs onze straten en lanen, en in onze stadsparken en beekzones tref je veel verschillende boomsoorten aan.

Planten en dieren

De natuur is altijd in ontwikkeling. We nemen allerlei maatregelen om het leefmilieu van plant en dier in stand te houden en te verbeteren. We richten de omgeving van de beken zo in dat we natuur helpen zich te ontwikkelen. We planten lange percelen bosplantsoen met inheemse beplanting. Hierdoor creëren we voor dieren als eekhoorns, muizen en padden een prettige leefomgeving. Ook wordt het water ingericht voor verschillende diersoorten. We brengen een speciale bodem aan met een mengsel van zand, leem en grind. De beken worden zo ingericht dat vissen gemakkelijk van de ene naar de andere beek kunnen zwemmen.

Klimaat: aanpassen aan de verandering

Het weer verandert: het wordt warmer, winters worden natter, zomers worden droger. Als het regent, regent het harder; in Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur. Wij doen hier als gemeente veel aan. Ook vervangen we bestrating door meer groen. Dit maakt onze stad aantrekkelijker en zorgt voor verkoeling op warme dagen. Bovendien krijgen insecten en dieren meer ruimte. Ook uw hulp is hard nodig. Samen met u en samen met het Waterschap Vallei en Veluwe werken we aan een klimaatbestendige stad.

Beken en sprengen

Apeldoorn herstelt veel beken en sprengen. Het herstel van beken en sprengen draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Het biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie.

Wandelen, fietsen, spelen en ontmoeten

Een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Veel groen om je heen nodigt uit om naar buiten te gaan en te bewegen in de schone lucht, rust en stilte. We zetten ons als gemeente in om nog meer ruimte voor te maken voor paden en routes voor wandelaars en fietsers. We willen het oversteken van drukke wegen veiliger maken. Ook creëren we zoveel mogelijk plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Samen maken we Apeldoorn klimaatbestendig

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hitte, droogte en wateroverlast. Gelukkig zijn er veel slimme oplossingen om hitte te verminderen en regenwater op te vangen. Hier leer je hoe je met aanpassingen aan je huis en tuin, bij kunt dragen aan een klimaatbestendig Apeldoorn.

Achtergrond

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons beleid om dit te onderhouden en te beheren hebben we vastgelegd in ons Groenplan en de Eco-gids.