Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Klimaat: aanpassen aan de verandering

06-06-2019

Het weer verandert: het wordt warmer, winters worden natter, zomers worden droger. Als het regent, regent het harder; in Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur. Wij doen hier als gemeente veel aan. Ook vervangen we bestrating door meer groen. Dit maakt onze stad aantrekkelijker en zorgt voor verkoeling op warme dagen. Bovendien krijgen insecten en dieren meer ruimte. Ook uw hulp is hard nodig. Samen met u en samen met het Waterschap Vallei en Veluwe werken we aan een klimaatbestendige stad.

Mijn Apeldoorn

Aanleggen en herstellen van sprengen en beken

Apeldoorn investeert veel in het aanleggen en herstellen van beken en sprengen. Naast dat ze deel uitmaken van onze cultuurhistorie, helpen ze ook om het beheer van water duurzamer te maken. Ze kunnen afgekoppeld regenwater en overtollig grondwater opvangen. Doordat we ook de oevers en de ruimte rondom de beken beplanten, helpen de ontwikkeling van de natuur en is het er fijn recreëren.

Versterken van het groen-blauwe netwerk

We werken eraan om het groen-blauwe netwerk te versterken. Dat netwerk draagt bij aan de afkoeling in de stad op warme dagen, biedt ruimte aan grond- en regenwater, aan planten en dieren. Dit netwerk verbinden we met de grote natuurgebieden en aders in het buitengebied. Zo zijn stad, dorpen en landschap met elkaar verbonden.

Groene verbinding Elsbos

Tussen het Matenpark en het Beekbergerwoud werken we aan een doorgaande groen-recreatieve verbinding tussen stad en land. Deze wordt in fasen aangelegd. In april 2019 is de verbinding langs sportpark de Maten klaar. Ook tussen de A1 en het Beekbergerwoud-Traandijk wordt natuur aangelegd. Sinds 2017 ligt daar de eerste zes hectare, die we nu aan het uitbreiden zijn met 34 hectare. Beleef hier de natuur vanuit diverse wandelroutes, zoals de Matenroute van Apeldoorn te Voet.

Reguleren van regenwater

Het veranderende klimaat zorgt voor grotere schommelingen in temperaturen, heviger regenval of juist verdroging. Op groene plekken kan regenwater gemakkelijker wegzakken dan in een omgeving met veel asfalt. Door regenwater op een natuurlijke manier op te vangen, gaan we ook verdroging tegen. En natuur en water brengen verkoeling. Lees meer.

Minder steen, meer groen

Minder bestrating en meer ruimte voor groen maakt de buurt aangenamer, maar zorgt ook voor verkoeling. Regenwater komt terug in de natuur, of wordt tijdelijk vastgehouden voor later gebruik. Groen biedt ook meer leefgebied voor planten en dieren.

Groen in het Catharina Amaliapark

Klimaatadaptatie en verbetering van ruimtelijke kwaliteit horen bij elkaar. Het Catharina Amaliapark is daar een mooi voorbeeld van. Een prachtig groene omgeving op het dak van een ondergrondse parkeergarage. Waar voorheen alleen een plak asfalt lag is het parkeren ondergronds gebracht. Op het dak van de parkeergarage is een mooi groen park gemaakt waar de Grift nu doorheen stroomt. Er is naast de beek in meestromende vijvers extra ruimte voor regenwater gemaakt. Er zijn extra bomen geplant voor verdamping, verkoeling en biodiversiteit. Borders met vaste planten met veel bloemen maken het tot een oase voor bijen en vlinders. Zeldzame soorten als de beekprik en de ijsvogel zijn er al gesignaleerd! Het park aan de rand van de binnenstad is een aanwinst voor de stad en wordt veel gebruikt om te wandelen en te lunchen.

Marktstraat-Beekstraat: Binnenstad wordt groener

Ook in de binnenstad werken we aan een aangenamer klimaat voor inwoners en bezoekers. Meer bomen, gevelgroen en beplanting en minder verharding maakt dat de gevoelstemperatuur op tropische dagen afneemt. De Marktstroom vormt de verbinding tussen het Marktplein en de Grifthof: water dat verkoelt en door fonteintjes uitnodigt om in te spelen. Hier wordt ook een groot gedeelte van de afvoeren afgekoppeld. Het regenwater wordt naar de Marktstroom in de straat geleid. Een deel van het regenwater wordt opgeslagen in een waterkelder. Door het glazen deksel kunnen bezoekers van de straat het regenwater zien. Dit opgeslagen regenwater kan in droge periodes worden gebruikt om beplanting in de binnenstad water te geven.

Tiny Forests

Een Tiny Forest is een minibosje dat ongeveer zo groot is als een tennisbaan (200 m²) met daarbij een ontmoetingsplek en buitenlokaal van 100 m². In dit buitenlokaal krijgen kinderen les over de natuur. Het bosje is dichtbegroeid en bevat boomsoorten die in Apeldoorn thuishoren. Het vormt niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Daarbij zorgt een minibos in de buurt ook voor verkoeling op warme dagen en kan dit bosje water helpen opvangen tijdens zware regenval.
Het eerste Tiny Forest staat in de wijk Zevenhuizen. Dit najaar planten we er drie bij. Scholen en buurten kunnen een Tiny Forest adopteren.

Beter beheersen van natuurbranden

De Veluwe is (vooral in droge perioden) een kwetsbare plek voor natuurbranden. Dit levert soms gevaar op voor mensen en dieren, los van het feit dat er tijdens een brand vaak grote oppervlakten natuurgebied ernstig beschadigd worden. Samen met de brandweer en de Veiligheidsregio doen we er alles aan om de risico’s te voorkomen en in te perken.

Wat kunt u doen?


Samen doen in het groen

Apeldoorn groener maken kan ook in het klein. Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen de stad af te koelen op hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Ideeën voor mooie, groene initiatieven zijn van harte welkom! Het is leuk samen met anderen natuur in uw wijk te creëren of in stand te houden. Meer info over Samen doen in het groen leest u hier.

Operatie Steenbreek

Steeds vaker richten we onze tuin onderhoudsvriendelijk in. Meer steen is dan lekker praktisch. Maar hoe meer bestrating, hoe meer last we gaan krijgen bij hevige regenbuien en aanhoudende droogte. En bij minder planten en bomen warmt de stad in de zomer op. Samen kunnen we actie ondernemen voor een klimaatbestendige toekomst van de stad. Gaat u ook voor meer groen in de tuin? De gemeente Apeldoorn steunt de landelijke beweging ‘Operatie Steenbreek’. Onder het motto ‘Tegel eruit, plant erin’ willen we Apeldoorn nog groener maken. U kunt meedoen.   

Koppel regenwater af

Kijk op deze pagina wat u kunt doen


Leg een groen dak aan

Lees hier meer over hoe u dat aanpakt.