Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Planten en dieren

06-06-2019

De natuur is altijd in ontwikkeling. We nemen allerlei maatregelen om het leefmilieu van plant en dier in stand te houden en te verbeteren. We richten de omgeving van de beken zo in dat we natuur helpen zich te ontwikkelen. We planten lange percelen bosplantsoen met inheemse beplanting. Hierdoor creëren we voor dieren als eekhoorns, muizen en padden een prettige leefomgeving. Ook wordt het water ingericht voor verschillende diersoorten. We brengen een speciale bodem aan met een mengsel van zand, leem en grind. De beken worden zo ingericht dat vissen gemakkelijk van de ene naar de andere beek kunnen zwemmen.

Mijn Apeldoorn

Dieren

Dieren horen bij de samenleving. Denk aan de huisdieren van inwoners. Van honden en katten tot exotische vogels en geiten. De grootste groep wordt gevormd door in het wild levende dieren. Een gemeente zonder dieren als vogels, vlinders, herten, eenden en eekhoorns zou aanzienlijk inboeten aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid. Dieren verdienen dan ook onze zorg, zij maken deel uit van de samenleving. Lees hier meer over dieren.

Apeldoorn Bijenstad

Wij zijn erg begaan met het behoud van de bijenstand in onze omgeving. Nederland Zoemt heeft onze gemeente daarom uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente. Daarmee beloont Nederland Zoemt de gemeente Apeldoorn voor haar inzet voor de wilde bij. Eén van de grootste bedreigingen waarmee de wilde bij kampt, is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Door het inzaaien van wilde flora leveren we een bijdrage aan een goede leefomgeving voor de bij. We houden met ons groenbeheer zo veel mogelijk rekening met insecten. Onze bloemrijke bermen zorgen niet alleen voor kleur in de stad, maar ze vormen ook een uitstekende plek voor bijen.
Op verschillende plekken stimuleert de gemeente initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit. Zo werd er onlangs nog, in samenwerking met IVN, een insectenhotel in de Heemtuin in de Maten geplaatst.

Inzaaien wilde flora

Iedere zomer staan de bermen vol wilde bloemen: zo’n 120 soorten maar liefst. Dat staat niet alleen mooi, het trekt vooral veel bijen, vlinders en andere insecten aan, die erg nuttig zijn voor de natuur. Als ze zijn uitgebloeid, oogsten we jaarlijks zo’n 50 tot 60 kilo zaden. Dit wordt gedaan door onze eigen medewerkers, die veel weten over de wilde flora. Naast hun reguliere werkzaamheden in het groen krijgen ze tijd om zaden te plukken. De zaden drogen we in eigen beheer. Vervolgens worden ze gezeefd en samengesteld tot verschillende mengsels, afgestemd op de verschillende locaties en groeiomstandigheden in onze gemeente. Daarmee krijgen met name de zichtlocaties iedere paar jaar een extra boost, zodat ze er kleurrijk en bloeiend bij staan. De gemeentewerf is uitgerust met een eigen droogruimte voor wilde zaden. Dat is echt heel uniek!
Wilde flora wordt alleen toegepast op locaties waar het ook past en toegevoegde waarde heeft. Bermen en randen langs ringwegen proberen we bloeiend te houden door de natuur zijn gang te laten gaan. Bermen worden één keer per jaar gemaaid. De zichthoeken en de eerste meter langs een weg of fietspad worden vaker gemaaid.

Makkelijker verbouwen en dieren beter beschermd

Gebouwen in de stad worden niet alleen bewoond door mensen, maar bieden al eeuwenlang ook onderdak aan allerlei dieren. Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming. Gaat u verbouwen? Dan krijgt u hier misschien mee te maken.

Soortenmanagementplan als alternatieve route

Slopen of verbouwen kan een bedreiging vormen voor deze dieren. Voor u kan het betekenen dat uw verbouwing vertraagt of zelfs stil komt te liggen. Niemand is hierbij gebaat. De gemeente Apeldoorn heeft samen met de Provincie Gelderland en de Apeldoornse wooncorporaties een ‘SoortenManagementPlan gebouwbewonende fauna’ (SMP) gemaakt. Dit plan biedt een alternatieve, goedgekeurde route voor de reguliere route via de Wet Natuurbescherming.

Onderzoek en vrijstelling

De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van de genoemde beschermde soorten in heel Apeldoorn. Daardoor is er een goed beeld waar populaties van deze soorten zich bevinden. Dit is vastgelegd in het SMP. In plaats van per gebouw een ontheffing aan te moeten vragen, maakt het Soortenmanagement het mogelijk dat gebouweigenaren en ontwikkelaars een vrijstelling krijgen van deze langdurige onderzoeksplicht. Dat voorkomt vertragingen en hoge kosten. Voorwaarde is dat ze natuurinclusief bouwen. Hoe dat precies werkt en welke maatregelen u moet nemen, staat in het SMP.

Nieuwe huisvesting voor stadse dieren

U krijgt in de nieuwe werkwijze gemakkelijker een vergunning, maar u bent wel verplicht om ‘vervangende huisvesting’ voor de beschermde soorten aan te bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nest- of broedkasten, zoals onlangs bij het Sportfondsenbad is gedaan. Dit geldt voor alle gebouwen in de bebouwde kommen van Apeldoorn en Ugchelen.

Meer info

Zoekt u snel wat algemene informatie over het SMP en wat het voor u kan betekenen? Bekijk dan het Infoblad (1,6 Mb, pdf)

Voor informatie over de stappen die u moet volgen als u gaat verbouwen is de brochure SMP Stap voor Stap (1,2 Mb, pdf). Hierin staan de voor- en nadelen van beide routes (SMP en de route via de Wet Natuurbeheer) beschreven. Dit helpt u het proces beter te begrijpen en bij het maken van de juiste keuze.  

Het volledige ‘Soortenmanagementplan Gebouwbewonende Fauna Apeldoorn’ is hier te vinden (9 Mb, pdf)