Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wandelen, fietsen, spelen en ontmoeten

06-06-2019

Een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Veel groen om je heen nodigt uit om naar buiten te gaan en te bewegen in de schone lucht, rust en stilte. We zetten ons als gemeente in om nog meer ruimte voor te maken voor paden en routes voor wandelaars en fietsers. We willen het oversteken van drukke wegen veiliger maken. Ook creëren we zoveel mogelijk plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Mijn Apeldoorn

Wat is er te doen in het groen?

Op de Fiets- en Wandelkaart Apeldoorn staan alle gemarkeerde routes, zoals het fietsknooppuntennetwerk Veluwe, de tien wandelroutes van Apeldoorn te Voet en een aanduiding voor routes en ommetjes van IVN. Ook staan hier de grote bos- en natuurterreinen op en ziet u wat er te doen is in onze parken.

Voormalige busbaan Apeldoorns Kanaal wordt groener

Samen met bewoners van aangrenzende buurten in de wijk De Maten gaan we aan de slag om de voormalige busbaan aan de oostelijke oever van het Apeldoorns Kanaal aantrekkelijker te maken voor bewoners uit de wijk. Overtollig asfalt wordt vervangen door meer groen, zodat er ruimte komt voor spelen, ontmoeten en bewegen Daarmee wordt dit deel van het Apeldoorns Kanaal aantrekkelijk voor alle bewoners uit de stad en bezoekers.

Zuider-park van betekenis

Het Zuiderpark is één van de prachtige natuurlijke ontmoetingsplekken in onze stad. We willen graag investeren in dit park, om het nog meer een recreatieve en sociale functie te geven. In 2019 starten we met verkenningen en gesprekken hierover met belanghebbenden en buurtbewoners. Door de aanleg van wadi’s en meer natuur (waaronder de Sleedoornpage) is het park beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Ugchelse beek

De afgerasterde weilanden langs de Ugchelse Beek Midden worden omgevormd tot een nieuw natuurgebied met poelen, bloemrijke vegetatie en vlonderpaden. Hier kan lekker gewandeld en gespeeld worden. In de winter kan een deel van het gebied gebruikt worden als ijsbaan.
De Ugchelse Beek Noord is opgeknapt en heeft extra wandelpaden gekregen. In de waterberging in het Carrouselpark tussen de twee beken, is het leuk om te spelen en te schaatsen als het vriest. Op verschillende plekken zijn watervallen en vistrappen gemaakt die uitnodigen om eens even stil bij te staan, te kijken en een praatje te maken.

Geocaching

Geocaching (‘schatzoeken’ met GPS aan de hand van geografische coördinaten), is in Nederland in korte tijd razend populair geworden. Ook in Apeldoorn zijn inmiddels vele geocaches (schatten) verstopt. Natuurlijk staan wij open voor deze leuke en sportieve activiteit. We hebben daarom ook geen bezwaar tegen het plaatsen van geocaches in de openbare ruimte. We moeten alleen wel voorkomen dat er overlast of onveilige situaties ontstaan. Daarom zijn er een paar randvoorwaarden:

 • De APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is altijd van toepassing.
 • Let in bos- en natuurgebieden op de aangegeven openstellingregels.
 • Kom in bos- en natuurgebieden niet buiten wegen en paden (artikel 461 van het wetboek van strafrecht).
 • Let er op dat u bij het plaatsen en zoeken van geocaches flora en fauna verstoort of vernielt.
 • Een geocache mag de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van het gemeentelijke gebied of de materialen die daar in aanwezig zijn, niet in gevaar brengen.
 • Een cache mag nooit tot overlast leiden voor omwonenden. Houd bij voorkeur afstand tot gebouwen waarin mensen verblijven, zoals een woning, school of bedrijf.
 • Plaats geen caches plaatsen op speelplaatsen, begraafplaatsen, schoolpleinen en vlak langs een drukke weg.
 • Bespreek de voorgenomen locatie van de geocache in een bos-/natuurgebied met de bosbeheerder en in het stedelijk gebied met de betreffende wijkbeheerder. Zij weten alles van het beheer en het onderhoud en van de kwetsbaarheid van het gebied.

Plaatst u een boomcache in een gemeentelijke boom, let dan op de aanvullende regels:

 • Neem vooraf contact op met de betreffende beheerder
 • Plaats de boomcache niet hoger dan acht meter
 • De boom mag niet beschadigen (geen afgebroken takken of bastbeschadigingen door bijvoorbeeld klimsporen)
 • Plaats geen cache in holtes of kieren en spleten van bomen. Daar huizen vaak vogels, vleermuizen en insecten.

Bent u beheerder van een cache? Let dan op het volgende:

 • De persoon die de geocache aanbrengt blijft verantwoordelijk voor de betreffende geocache.
 • De gemeente Apeldoorn draagt geen enkele aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de geocache zou kunnen ontstaan.
 • De gemeente kan een geocache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. Indien mogelijk geeft de gemeente dit door aan Geocaching.nl of een lokale contactpersoon, zodat niet meer gezocht wordt naar deze geocache.
 • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van de geocache. De eigenaar van de geocache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.