Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Stemmen bij volmachtAls u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Mijn Apeldoorn

Volmacht op de stempas

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer de hiervoor bestemde achterzijde van de stempas. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U kunt alleen een andere kiezer uit de gemeente Apeldoorn machtigen:

  • De kiezer vult de gegevens in en hij/zij en de gemachtigde tekenen beiden. Ook geeft de kiezer (een kopie van) het identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
  • De gemachtigde brengt de volmachtsstem tegelijk uit met zijn eigen stem.

Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de stempas teruggevraagd worden bij de gemachtigde.

Schriftelijke volmacht

De gemachtigde ontvangt, als de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente, een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit de gemeente Apeldoorn zijn en brengt de stem tegelijk uit met zijn eigen stem. Een schriftelijke volmacht kan op drie manieren worden aangevraagd.

Online
U kunt een volmacht online aanvragen met DigiD. U en de gemachtigde loggen allebei in met DigiD om de aanvraag in te dienen.

Schriftelijk
Gebruik voor de schriftelijke aanvraag het formulier op de website van de Rijksoverheid: Verzoek om bij volmacht te stemmen. U als kiezer en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtbewijs.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar verkiezingen@apeldoorn.nl Of per post naar:

Gemeente Apeldoorn
Team Verkiezingen
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, verklaren we de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig en wordt vermeld op de lijst van ongeldige stempassen. De volmachtgever kan daardoor zijn/haar stem niet meer zelf uitbrengen en ook geen vervangende stempas krijgen.