Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

KandidaatstellingOp 31 januari 2022 is de dag kandidaatstelling. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing de verplichte documenten in. Dit moet tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Apeldoorn op het stadhuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Mijn Apeldoorn

Ondersteunende software verkiezingen voor politieke partijen (OSV)

Voor het gebruik van de benodigde software worden instructietrainingen verzorgd vanuit de OSV-softwareleverancier. De instructies van OSV2020 PP duren anderhalf uur en vinden plaats in de periode van 6 december 2021 tot en met 11 januari 2022 op wisselende data en tijden. U kunt zich hiervoor online aanmelden.

Voorinlevering

Op 24 en 25 januari organiseert de gemeente Apeldoorn een voorinlevering. We kijken dan samen met u of alle documenten compleet zijn. Hiervoor kunt online een afspraak maken.

Let op! Alle stukken moeten nog steeds officieel worden ingeleverd op 31 januari.

Benodigde documenten

Op 31 januari 2022 is de dag kandidaatstelling. Op deze dag levert u tussen 09.00 en 17.00 de volgende stukken in:

 • OSV-bestand Het elektronisch exportbestand vanuit OSV;
 • De papieren versie van de kandidatenlijst. Zie Kieswet, art. H1 en Model H1;
 • Identiteitsbewijs van degene die alles komt inleveren;
 • Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst. Zie Kieswet, art. H3 en Model H3-1;
 • Instemmingsverklaringen. Zie Kieswet, art H9 en model H9. ;
 • Kopie identiteitsbewijs van de kandidaten;
 • Bewijs van betaling waarborgsom (alleen voor partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad);
 • Ondersteuningsverklaringen (alleen voor partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad);
 • Samenvoeging van aanduidingen. Zie Kieswet art. H3 en Model H3-2

Stukken niet compleet op dag kandidaatstelling?
Als u nog aanvullende informatie moet brengen om de kandidaatstelling compleet te maken (herstel verzuimen), dan kan dat op:

 • woensdag 2 februari 9.00 - 17.00 uur
 • donderdag 3 februari 9.00 - 17.00 uur

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 ontvangen zijn. Als de betaling is ontvangen wordt een bewijs van betaling verstrekt welke samen met de kandidatenlijst ingeleverd wordt.

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is het bedrag €225. Deze waarborgsom kan overgemaakt worden op bankrekening NL84BNGH0285182722 t.n.v. Gemeente Apeldoorn o.v.v. referentienummer: 066.BS00095.+ naam politieke partij".

Ondersteuningsverklaringen

Doet uw partij voor het eerst mee of heeft u bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel behaald? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van Apeldoornse kiesgerechtigden inleveren. Lees verder hoe een ondersteuningsverklaring afgelegd kan worden.

Zie ook


Uw Reactie
Uw Reactie