Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Openbare zitting

31-01-2022

Openbare vergadering Op 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding. Ook krijgen de kandidatenlijsten dan een lijstnummer.

Mijn Apeldoorn

U kunt de zitting online live volgen

Bezwaar maken over de kandidaatstelling

Wanneer u de mogelijkheid wilt hebben om in te spreken of bezwaar te maken over de kandidaatstelling tijdens deze zitting, vragen wij u om vooraf een e-mail te sturen naar centraalstembureau@apeldoorn.nl. U ontvangt dan een aparte link om online deel te nemen aan de vergadering.


Uw Reactie
Uw Reactie