Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verkeersveiligheidsplan

06-12-2021

Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Het plan helpt ons ook om te bepalen welke wegen of kruispunten we het belangrijkst vinden om aan te pakken en veiliger te maken.

Mijn Apeldoorn

Enquête

We stellen het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin we onze inwoners vroegen om hun mening en ervaringen. vragen.

De enquête was tot en met 3 december 2021 in te vullen en is nu gesloten. Wij bedanken iedereen die de enquête heeft ingevuld voor het meedoen!


Kruispunt Deventerstraat-Kanaal Noord-Vlijtseweg

Wat doen we met de resultaten?

We verwerken de resultaten in het Verkeersveiligheidsplan. De meningen en ervaringen van onze inwoners vinden we een belangrijke aanvulling op de ‘harde’ cijfers zoals ongevallen statistieken.

Als mensen een locatie als onveilig ervaren kan dat allerlei oorzaken hebben. Soms kan een verkeersbord, een poster of een ander middel al helpen om ongewenst verkeersgedrag te beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland heeft ook diverse middelen beschikbaar voor buurtacties.

Het kan ook zo zijn dat een weg of locatie alleen veiliger te maken is door het aanpassen van een weg of kruispunt. Het aanpassen van een weg kost veel geld en moet ook goed ingepland worden, om de overlast voor het verkeer en een wijk zo beperkt mogelijk te houden. We kunnen daarom helaas niet alle problemen die wij of inwoners zien meteen oplossen. Plekken waar het risico het grootst is pakken we als eerste aan. Locaties die minder dringend zijn komen aan de beurt voor verbeteringen op een later moment, en soms kan dat een aantal jaren duren.

Dat komt omdat we in minder dringende situaties verbeteringen pas aanbrengen op het moment dat een weg in onze onderhoudsplanning al ingepland staat voor (asfalt)onderhoud. Dat is het meest efficiënt, want dit kost aanzienlijk minder dan ‘tussendoor’ een weg openbreken om aanpassingen te doen. Werkzaamheden combineren scheelt bovendien ook overlast voor omwonenden en weggebruikers.

Wanneer is het plan klaar?

We streven ernaar dat het concept Verkeersveiligheidsplan rond de zomer van 2022 klaar zal zijn. Dan is er ook gelegenheid om erop te reageren. Via deze pagina en onze communicatiekanalen zullen wij het conceptplan onder de aandacht brengen en aangeven hoe u kunt reageren.

Achtergrondinformatie

Het verkeersbeleid van de gemeente Apeldoorn staat beschreven in de Verkeersvisie 2016-2030.

Aanvullend hierop maakt de gemeente nu ook een apart plan specifiek over Verkeersveiligheid, met als horizon 2030. In dit plan zullen we onder andere:

  • een beeld geven van de huidige stand van zaken in Apeldoorn op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij gaat het zowel om een objectief beeld op basis van (ongeval)cijfers en ook een subjectief beeld waarbij het ook draait om meningen en ervaringen.
  • toekomstige ontwikkelingen schetsen (zoals het streven naar waar mogelijk 30 in de bebouwde kom).
  • beschrijven hoe de gemeente werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en omgaat met signalen en/of wensen vanuit de samenleving.