Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Registratie niet-ingezetene

De Registratie niet ingezetenen (RNI) registreert personen die niet (meer) in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Deze personen noemen we ‘niet-ingezetenen’.

Mijn Apeldoorn

Inschrijven

Uittreksel

RNI-loketgemeenten

Zie ook