Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Rioolaansluiting

De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. De gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Aanvragen

Kosten

Aanvullende informatie

Zie ook

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning