Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samen uw wooncomplex verduurzamen

Investeren in de toekomst is belangrijk, dit kan bijvoorbeeld door bestaande woningen duurzamer te maken. Om dit aantrekkelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders een stimuleringsregeling vastgesteld. De regeling ondersteunt duurzaamheidsvoorzieningen in of aan wooncomplexen financieel door een lening tegen een lage rente (2%).

Mijn Apeldoorn

De belangrijkste voorwaarde van de regeling is een collectieve aanpak: de duurzaamheidsvoorzieningen moeten bij ten minste vier grondgebonden woningen of appartementen tegelijk worden uitgevoerd. Er zijn drie categorieën aanvragers:

  • Eigenaar-bewoners
  • Verenigingen van eigenaren (VVE’s)
  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals duurzaamheidsorganisaties.

De regeling is niet gericht op verhuurders, maar huurwoningen kunnen wel in aanmerking komen via een duurzaamheidsorganisatie of een VVE. De duurzaamheidsvoorzieningen moeten betrekking hebben op een van onderstaande categorieën, de laatste twee zijn vooral voor VVE’s van belang:

  • Vermindering van energieverbruik
  • Opwekking van duurzame energie
  • Opheffing van cascogebreken
  • Verbetering van toegankelijkheid en toekomstwaarde

Om in aanmerking te komen voor de lening moet u vooraf uw plannen toelichten bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving via telefoonnummer 14 055. De aanvragen moeten volledig en goed gedocumenteerd zijn. Er is een begrensd budget beschikbaar voor de leningen en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Naast de toestemming van burgemeester en wethouders voor de lening aanvraag moet ook de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) akkoord gaan met het verstrekken van de lening. Met name de kredietwaardigheid van de aanvrager is hier van belang. Meer informatie vindt u op de website van de SVN.

Eerder konden Apeldoorners gebruik maken van de regeling Duurzaamheidslening Apeldoorn 2013. Hiervoor was een samenwerking met buren niet nodig. Vanaf begin van het jaar kunt u gebruik maken van de landelijke regeling die de duurzaamheids-lening overbodig maakt (zie hiervoor de website van het Nationaal Energiebespaarfonds). De Apeldoornse regeling is ingetrokken en het beschikbare budget wordt ingezet voor de nieuwe collectieve regeling.