Samen055, iedereen doet mee in Apeldoorn

Verhalen

We hoopten op één kindje in ons leven

“Als een kind niet terug gaat naar de ouders en niet in het eigen netwerk wordt geplaatst dan is het de bedoeling dat hij of zij altijd bij ons blijft”. Op deze manier bieden pleegouders Marije (36) en Martijn (38) in zeven jaar tijd al onderdak aan zeven verschillende kinderen. Ieder met en eigen verhaal en een eigen weg om te bewandelen. Slechts twee ervan keerden terug naar hun eigen omgeving. Je zou denken dat het huis met vijf kids nu zo langzamerhand wel vol is. “Ach, als er ooit nog verhuisd wordt dan komt er vanzelf weer een plekje vrij”, glimlacht Marije.

Tweeling

Marije en Martijn ogen relaxt. Hij schenkt koffie, zet wat stoelen op de plek en aait hun televisiekijkende peutermeisje (2,5) over haar bol. Terwijl Marije met de tweeling (jongen en meisje van nog geen half jaar) op de bank ploft komen de oudste twee van de trap gedenderd. “Gaan we al op de foto?”, vragen pleegzoon Jaimy (9) en adoptiedochter Kato (8). Ze hebben zich er speciaal voor omgekleed. Kato smeert nog wat gel in de haren van haar grote broer en dan zijn ze er helemaal klaar voor.

Pleegzorgcursus

Jaimy was bijna twee toen hij met Marije en Martijn hun eerste gezin vormde. “Met dikke tranen op zijn wangen werd hij door zijn buikmoeder in het stoeltje bij ons in onze auto gezet”, herinnert Martijn zich. “Hartverscheurend maar wel de beste beslissing. Voor ons was deze eerste keer ook indrukwekkend maar je leert snel te schakelen.”

Marije: “Omdat wij biologisch geen kinderen kunnen krijgen stonden we op de wachtlijst voor een kindje uit Thailand. Adoptie is een onzeker proces dus volgden we ook een pleegzorgcursus. Voor we het wisten woonde Jaimy bij ons en daarna kwam Kato vanuit Thailand. We begonnen hieraan in de hoop op één kindje in ons leven en toen hadden we er binnen een jaar ineens twee.”

Bezoekregelingen

Het pleegouderschap resulteert in een druk gezinsleven dat, naast de bekende rompslomp wat ieder gezin kenmerkt, beheerst wordt door bezoekregelingen. “Als pleegouder ben je verplicht om de band met de biologische ouders sterk te houden”, vertelt Marije. “Dit verloopt helaas niet altijd probleemloos. Ouders zijn het soms niet eens met de uithuisplaatsing van hun kind. Dat maakt het lastig om goede afspraken te maken. Maar onze goede relatie met de buikmoeder van Jaimy bewijst dat het ook heel anders kan. Want ondanks dat wij inmiddels ook het ouderlijk gezag over hem hebben is er veel contact èn wederzijds respect.”

Way of life

“Het is voor de ontwikkeling van het kind het beste als alle ouders elkaar toestemming geven om ouders te zijn”, zegt Marije. “Daarnaast moet je je er als pleegouder altijd bewust van zijn hoe je er met de kinderen over praat. Wij zijn heel open. Als er problemen zijn dan is het soms lastig om positief te zijn over de biologische ouders, maar dat doe je wel. Zij blijven immers altijd de ouders van onze pleegkinderen.” Martijn: Pleegouderschap is niet altijd makkelijk. Het kwam op ons pad vanwege onze kinderwens. Daarnaast zien we graag om naar een ander. Misschien is dit voor ons wel gewoon een ‘way of life’.

Pleegouders gezocht

Een manier van leven die wel wat flexibiliteit vraagt maar voor welk gezin geldt dat nou niet. Marije en Martijn hebben ervoor gekozen om een vast baken in de levens van kwetsbare kinderen te zijn. In Gelderland zijn pleeggezinnen als deze hard nodig om nog meer kinderen een veilig thuis te bieden.