Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Schatkamer van Zuid

19-04-2021

In De Schatkamer van Zuid werken de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties Ons Huis en de Woonmensen samen aan de ontwikkeling van de Schatkamer.

Mijn Apeldoorn

Het ontwikkelingsplan borduurt voort op het industriële erfgoed van weleer. Het Kanaal met fabrieken, huisjes, routes en plekken vormt de basis voor een plan waarin oud en nieuw elkaar afwisselt. Karakteristieke gebouwen met uiteenlopende woningen vormen straks het gezicht van dit unieke gebied. Intussen is de eerste en tweede fase afgerond inclusief aanleg van de openbare ruimte. Ook villa Buiscar is intussen verkocht en krijgt een mooie nieuwe woonbestemming.

Koldewijn

Wat nog resteert is fase drie: de aanpak van het dorpsdeel, tussen de Aalscholverweg en Lepelaarweg, en de Koldewijnlocatie. Als eerste is de Koldewijnlocatie aan de beurt. Intussen zijn alle karakteristieke drieslagenwoningen verkocht. Op korte termijn gaan vier kavels aan de Lepelaarweg in de verkoop. Het is de bedoeling dat hier twee tweekappers worden gerealiseerd die qua bouwmassa aansluiten op de directe omgeving.

Tot voor kort was een deel van de Koldewijnlocatie niet geschikt voor woningbouw vanwege hindercirkels van bedrijven uit de directe omgeving. Nu de planvorming over de transformatie van Kayersmolen-Noord naar woningbouw meer vorm krijgt, komen ook de belemmeringen voor de Koldewijnlocatie eventueel te vervallen. De gezamenlijke partijen zijn dan ook aan het onderzoeken of een volledige invulling met woningen mogelijk is. Het zal dan gaan om grondgebonden sociale huurwoningen waarbij de aansluiting wordt gezocht bij de rij van tien woningen die al is voorzien langs het kanaal. 

Dorpsdeel

Na afronding van de Koldewijnlocatie vormt het dorpsdeel het sluitstuk van de Schatkamer van Zuid. In dit deel worden dan zeventien kavels verkocht voor vrijstaande of twee-aaneengebouwde woningen.   

Als het dorpsdeel en Koldewijn klaar zijn, start de herinrichting van de Lepelaarweg en de Aalscholverweg. Op basis van de huidige planning zal het project ergens in 2024 volledig worden opgeleverd.

Vragen

Vragen kunt u stellen via schatkamervanzuid@apeldoorn.nl. Bekijk voor meer informatie de website van Ons Huis.  • Logo schatkamer van ZuidBekijk een grotere versie
  • BuiscarBekijk een grotere versie
  • KufaBekijk een grotere versie
  • de PloegBekijk een grotere versie
  • DrieslagenBekijk een grotere versie