Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Checklist 'aanleveren door bewindvoerder'

Als bewindvoerder levert u bij de aanvraag van het intakegesprek een aantal stukken aan.

Mijn Apeldoorn
 • Een volledig ingevuld enondertekend aanvraagformulier
 • Kopie van de twee laatste inkomensbewijzen (zoals loonstrookjes of uitkeringsspecificaties)
 • Kopie beschikking van de belastingtoeslagen van het huidige jaar
 • Kopie specificatie van huidige huur of hypotheek
 • Kopie polisblad van huidige zorgverzekering
 • Uitdraai van bankafschriften van de afgelopen drie maanden

Onderneming

 • Kopie afwijzingsbeschikking BBZ 2004 indien klant deze heeft ontvangen.
 • Maandbegroting
 • Kopie polisblad WA-verzekering
 • BKR
 • Kopie aangiftes IB van de laatste 5 jaar
 • Kopie kwijtschelding gemeentebelasting

Auto

 • Kopie van de autopapieren

Net verkochte auto

 • Kopie van het vrijwaringsbewijs

Echtscheiding

 • Echtscheidingsconvenant / vonnis en ouderschapsplan

Huwelijk op voorwaarden

 • Notariële acte huwelijkse voorwaarden

Verslaving

 • Rapportage van behandelend arts hoe klant zich inzet

Ontheffing sollicitatieverplichting bij uitkering

 • Bewijsstukken ontheffing sollicitatieverplichting

Beëindigde onderneming

 • Uitschrijving uit KvK

Credit card

 • Bewijsstuk terugsturen credit card

Roodstand op de rekening

 • bewijsstuk open / in gebruik neming van een nieuwe rekeningnummer zonder roodstandfaciliteit.

Beschermingsbewind

 • Beschikking rechtbank onder bewindstelling
 • Schuldenoverzicht waarop alle schulden staan
 • Recente stukken (niet ouder dan 3 maanden) van alle schuldeisers

Let ook op deze zaken

 • U mailt de stukken naar schuldhulpverlening@apeldoorn.nl. Dit kan via cryptshare of via uw eigen beveiligde omgeving.

 • Uw client neemt een geldig identiteistbewijs mee naar het eerste gesprek

 • Uw client heeft een geldige en geactiveerde DigiD code