Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Smartcity

Sensorenregister krijgt innovatiebudget

Het Sensorenregister SensRNet, waar de gemeente Apeldoorn aan deelneemt, krijgt een bijdrage vanuit het Innovatiebudget Digitale Overheid voor 2020. Dit budget is beschikbaar voor samenwerking en innovatie op het gebied van digitale dienstverlening.

Samenwerken aan sensorenregister

De partners werken aan een eenduidig en maatschappelijk goed bruikbaar landelijk gestandaardiseerd sensorenregister. Hierin worden de sensoren en de data die ze meten geregistreerd. Burgers en bedrijven kunnen in het register zien waar de sensoren zich bevinden, welke data verzameld worden en wie de eigenaar is.

Smart City Apeldoorn

In Apeldoorn werken we met veel verschillende sensoren die veel verschillende dingen meten. Luchtkwaliteit, geluidsdichtheid, maar ook sensoren die bijvoorbeeld de verkeersveiligheid ondersteunen en fietsers eerder groen licht geven als er slecht weer nadert. Apeldoorn wil graag een Smart City zijn, een stad die data inzet bij vraagstukken op het gebied van klimaat, duurzaamheid, verkeer en wonen. Daarbij is transparantie belangrijk, laten zien wat je meet en waar je dat doet. Gemeente Apeldoorn is daarom ook blij met de steun voor SensRNet. Kijk voor meer informatie over Smart City Apeldoorn op www.apeldoorn.nl/smartcity.

Partners

Naast gemeente Apeldoorn zijn ook de gemeente Nijmegen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam betrokken bij de ontwikkeling van SensRNet. Net als BrabantStad, het Stedennetwerk G40 Themagroep Smart Cities en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Kadaster voert de regie.

Uw Reactie
Uw Reactie