Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Toetsing in tijd van corona

De corona-maatregelen zorgen ervoor dat veel activiteiten niet door konden gaan of anders opgepakt moesten worden dan verwacht. Misschien heeft ook u door de maatregelen niet alle activiteiten in 2021 kunnen verzorgen, conform de subsidiebeschikking. Of misschien heeft u de activiteiten in een andere vorm aangeboden. Gemeente Apeldoorn gaat hier coulant mee om.

Mijn Apeldoorn

Om de subsidievaststelling over 2021 goed en gestructureerd te beoordelen, is in 2020 een intern toetsingskader opgesteld, dit kader is met een jaar verlengd en geldt dus ook voor het jaar 2021. Ook hebben we hiervoor een bijlage vaststelling subsidieaanvraag 2021 i.v.m.Corona (pdf, 103.2 kB)   gemaakt. Wij vragen u om dit formulier volledig in te vullen. U voegt dit formulier bij uw vaststellingsaanvraag bij de overige verantwoordingsstukken over 2021.