Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspreken tijdens een vergadering

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten. Over besluiten die de raad al heeft genomen kunt u een referendum aanvragen.

Mijn Apeldoorn

Inspreken en de coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel vergaderingen digitaal. Dit heeft gevolgen voor het inspreken tijdens vergadering. We zetten alle mogelijkheden op een rij:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie sturen naar otgriffie@apeldoorn.nl. Uw schriftelijke inspraakreactie wordt niet openbaar, maar wel zichtbaar voor de raadsleden, bij de stukken van de vergadering geplaatst, zodat raadsleden er kennis van kunnen nemen. 
  • Online: de raad vergadert online via Microsoft Teams. U kunt tijdens deze vergaderingen online inspreken.  Aanmelding is noodzakelijk via otgriffie@apeldoorn.nl.  U krijgt dan een link naar de vergadering toegezonden en een uitleg hoe digitaal inspreken werkt.
  • In het stadhuis: als de raad in het Stadhuis vergadert, kunt u online inspreken of u kunt naar het stadhuis komen om in te spreken. U moet zich hiervoor aanmelden via otgriffie@apeldoorn.nl. U krijgt dan een link naar de vergadering met uitleg. Als u zich heeft aangemeld voor inspraak in het stadhuis, krijgt u een protocol teogestuurd over de corona-maatregelen in het stadhuis. 

Vragen over inspreken? Mail of bel met de Raadsgriffie: otgriffie@apeldoorn.nl of 055 - 580 1298.

Hoe lang inspreken?

Tijdens reguliere gemeenteraadsbijeenkomsten (deze vinden om de week plaats) kunt u meestal meepraten. Als algemene richtlijn geldt vijf minuten per spreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende vergadering voort te zetten.  

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok': een vergadering over niet-politieke, procedurele zaken
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder

Naast meepraten tijdens bijeenkomsten, kunt u ook de vergaderingen bijwonen als toehoorder. Hiervoor is aanmelden verplicht via otgriffie@apeldoorn.nl, in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Tijdens de raadsvergadering is het helaas niet mogelijk om de vergadering bij te wonen vanwege de toegestane capaciteit van de raadzaal.