Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspreken tijdens een vergadering

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten.

Mijn Apeldoorn

Inspreken en de coronamaatregelen

<update 25-09>
In het Apeldoornse stadhuis geldt nog steeds de anderhalve-meter-maatregel. Wilt u inspreken? Dan is er een aantal mogelijkheden:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie sturen naar otgriffie@apeldoorn.nl. Uw schriftelijke inspraakreactie wordt niet openbaar, maar wel zichtbaar voor de raadsleden, bij de stukken van de vergadering geplaatst, zodat raadsleden er kennis van kunnen nemen. 
  • Online: de raad vergadert nog steeds online via Microsoft Teams. U kunt tijdens deze vergaderingen online inspreken. Aanmelding is noodzakelijk via otgriffie@apeldoorn.nl.  U krijgt dan een link naar de vergadering toegezonden en een uitleg hoe digitaal inspreken werkt.
  • In het stadhuis: als de raad in de raadzaal van het Stadhuis vergadert, kunt u in het stadhuis inspreken. U moet zich hiervoor aanmelden via otgriffie@apeldoorn.nl
    Als de raad in een andere vergaderzaal bijeenkomt, neem dan voor inspreken contact op met de Raadsgriffie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn: otgriffie@apeldoorn.nl of 055 - 580 1298.

Hoe lang inspreken?

Tijdens reguliere gemeenteraadsbijeenkomsten (deze vinden om de week plaats) kunt u meestal meepraten. Als algemene richtlijn geldt vijf minuten per spreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende vergadering voort te zetten.  

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok': een vergadering over niet-politieke, procedurele zaken
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder

U kunt de vergaderingen live volgen via het raadsinformatiesysteem. Er zijn door de coronamaatregelen op dit moment helaas geen plekken voor toehoorders in de vergaderzalen van de gemeenteraad.