Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspreken tijdens een vergadering

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten. Over besluiten die de raad al heeft genomen kunt u een referendum aanvragen.

Mijn Apeldoorn

Wijzigingen in verband met maatregelen COVID-19

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel vergaderingen digitaal en is er maar beperkte ruimte op de publieke tribune bij de fysieke vergaderingen. Dit heeft gevolgen voor het inspreken of bijwonen van een vergadering. U bent altijd welkom om de vergadering live te volgen via het raadsinformatiesysteem of om een schriftelijke inspraakreactie te sturen naar otgriffie@apeldoorn.nl.
Wilt u toch een vergadering fysiek bijwonen of inspreken? Dit is alleen mogelijk na aanmelding. Aanmelden kan door een e-mail naar otgriffie@apeldoorn.nl te sturen of te bellen met Janet Brouwer van de Raadsgriffie via 055 - 580 1298.

Inspraak

Tijdens reguliere gemeenteraadsbijeenkomsten (deze vinden om de week plaats) kunt u meestal meepraten. Als algemene richtlijn geldt vijf minuten per spreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende vergadering voort te zetten.  

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok': een vergadering over niet-politieke, procedurele zaken
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder

Behalve meepraten tijdens bijeenkomsten kunt u ook de vergaderingen ook bijwonen als toehoorder. Hiervoor is aanmelden verplicht via otgriffie@apeldoorn.nl, in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Tijdens de raadsvergadering is het helaas niet mogelijk om de vergadering bij te wonen vanwege de toegestane capaciteit van de raadzaal.