Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspreken tijdens een vergadering

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten. Over besluiten die de raad al heeft genomen kunt u een referendum aanvragen.

Mijn Apeldoorn

Inspraak

Tijdens reguliere gemeenteraadsbijeenkomsten (deze vinden om de week plaats) kunt u meestal meepraten. Als algemene richtlijn geldt vijf minuten per spreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende vergadering voort te zetten. Wilt u meepraten? Dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffe, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl. Het is ook mogelijk u vlak voor een bijeenkomst in de zaal aan te melden bij de voorzitter van de vergadering. Over het algemeen vragen voorzitters aan het begin van een bijeenkomst of er meesprekers zijn. Ook dan kunt u zich nog melden. 

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok': een vergadering over niet-politieke, procedurele zaken
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder

Behalve meepraten tijdens bijeenkomsten kunt u ook de vergaderingen ook bijwonen als toehoorder. Dat geldt ook voor raadsvergaderingen met besluitvorming. Deze vinden doorgaans donderdagavond plaats vanaf 20.00 uur.