Wat zoekt u:

Hoorzitting

De gemeenteraad organiseert soms een hoorzitting om te horen hoe inwoners en organisaties over een bepaalde kwestie denken.

De gemeenteraadsfracties kunnen de meningen die tijdens een hoorzitting worden gegeven, meenemen in hun standpunt en de besluitvorming. Hoorzittingen zijn openbaar.

Een voorbeeld is de hoorzitting over het Asielzoekerscentrum op 10 september 2015.