Ga naar de homepage

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen over de Kasteelgracht in Woudhuis

Mijn Apeldoorn

Waardoor is het waterpeil de afgelopen jaren gezakt?

Waarom is het waterpeil aan de ene kant hoger dan aan de andere kant?

Gaat het regenwater van de Fortlaan en Lage Landenlaan naar de Kasteelgracht?

Waarom wordt er geen bochtje in het riool gelegd om zo het water naar de gracht te brengen?

Is er een mogelijkheid voor een gezamenlijke afkoppelactie? Kunnen gemeente en waterschap ons informeren en adviseren?

Wat is het gevolg van het belemen van de Kasteelgracht?

Is de leemlaag bij de huidige stuw een proef geweest?

Zou het helpen om de beschoeiing aan te passen?

Waar komt het water vandaan dat in het hoge pand gepompt wordt?

Onze carport en oprit verzakken en zand spoelt uit de kruipruimte. Kan dit een oorzaak van de lage waterstand zijn?

Kan door deze maatregelen weer wateroverlast op de parkeerplaats van de Kasteeltoren ontstaan?

Waarom voeren jullie niet al het maaisel af, in verband met drijfvuil?

Zijn er andere vormen van onderhoud mogelijk dan maaien?

Is maaien niet een oplossing? Na het maaien in februari 2017 was de waterstand hoger.

Waarom wordt een deel van de gracht niet gemaaid?

Waarom wordt er geen zeis ingezet voor bestrijding van de exoot?

Het riet aan de zijde van de woningen groeit op een aantal plaatsen langs de gevels. Wat gaan jullie daar aan doen?

Hoe gaan jullie het riet beheren?

Door de uitbundige rietgroei is er een gebrek aan zicht op het water. Kan dat aangepakt worden?

Mag je zelf riet verwijderen?

Er zit een dikke laag zand in de gracht, kun je die er niet gewoon uithalen?

Gaan jullie de muur schoonmaken in verband met leem of algaanslag?

Op de stalen stuw zit geen likje verf, gaan jullie daar wat aan doen?

Is bij het waterschap en de gemeente bekend dat regelmatig zwerfvuil en soms ook groot huisvuil in het riet belandt, dat bij lage waterstand zelfs doo

Welke alternatieve maatregelen zijn niet gekozen?

Geven waterschap en gemeente een garantie?