Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vergunning informatiestand plaatsen

Met een informatiestand bedoelen we een kraam om informatie te verstrekken en/of spullen te verkopen voor het goede doel of een vereniging zonder winstoogmerk. U vraagt een vergunning aan voor het plaatsen van een informatiestand als u deze gebruikt voor niet commerciële doeleinden.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Voor het aanvragen van een vergunning stuurt u minimaal 3 weken van tevoren een brief naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. In deze brief levert u de volgende gegevens aan:

  • Dat u een aanvraag voor een vergunning voor een informatiestand doet
  • De naam en het adres van de aanvrager
  • De locatie van de informatiestand
  • De datum waarop u de stand wilt plaatsen
  • Het doel van de informatiestand.

Binnen 3 weken handelt de gemeente uw aanvraag af.

Het aanvragen en opstellen van een niet-commerciële stand kost u niets.

Let op: Verkoopt u producten of diensten en is de opbrengst voor uzelf, dan spreken we van een commerciële standplaats. Hiervoor dient u een standplaatsvergunning in. Ook een marktstandplaats vraagt om een ander soort vergunning. Als u folders, flyers of proefmonsters wilt uitdelen zonder dat u gebruik maakt van een stand of kraam heeft u geen vergunning nodig.