Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Verkiezingen

Stembureauleden

Stembureauleden zijn ontzettend belangrijk om de verkiezingen goed te laten verlopen.

We hebben veel aanmeldingen ontvangen van mensen die aan de slag willen als stembureaulid. Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn er voldoende stembureauleden.

Als stembureaulid voert u de volgende taken uit: 

  • Het innemen en controleren van stempassen en het controleren van de identiteit van de kiezers;
  • Het uitreiken van de stembiljetten;
  • Het administratief bijhouden van aantallen;
  • Het bewaken van het stemproces op het stembureau en het signaleren van onvolkomenheden;
  • Het zorgvuldig tellen van de stembiljetten na 21:00.

Vereisten

Een stembureaulid moet op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn, daarnaast dient u fysiek in staat te zijn om een lange dag op het stembureau te zitten. Uiteraard zijn er gedurende de dag een aantal pauzemomenten. Als stembureaulid ontvangt u een financiële vergoeding. Deze vergoeding kunt u opgeven als loonbelasting.

Wanneer u tot één van de risicogroepen behoort, is het misschien verstandig om u niet aan te melden als stembureaulid.

Tijden

Maandag en dinsdag: 07:00 – 21:00 (stemmen worden niet geteld)
Woensdag: 07:00-21:00 en daarna start het stemmen tellen. De eindtijd is niet bekend, dit ligt aan het stembureau en het aantal stemmen. Dit kan tot middennacht duren.

Vergoeding

Maandag en dinsdag: de vergoeding voor de voorzitter is €183, voor een plaatsvervangend voorzitter €162 en voor de stembureauleden €137.

Woensdag: de vergoeding voor de voorzitter is €216, voor een plaatsvervangend voorzitter €191 en voor de stembureauleden €162.

Wij vragen u om zelf voor eten, drinken en vervoer te zorgen. Daar ontvangt u een vergoeding van €34 voor.

Op de verkiezingsdagen zijn er enkele bijzondere stembureaus. Deze bureaus hebben afwijkende openingstijden. Wanneer u voor een bijzonder stembureau wordt ingedeeld, berekenen we de vergoeding evenredig aan het aantal geopende uren.

Interesse?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn er voldoende aanmeldingen van stembureauleden. Als u opgenomen wil worden in het ledenbestand voor toekomstige verkiezingen, kunt u zich aanmelden via onze Stembureau portal. Als u vragen heeft dan kunt u deze mailen naar verkiezingen@apeldoorn.nl.

Wanneer u zich heeft aangemeld als stembureaulid, betekent dit niet automatisch dat u ook ingedeeld gaat worden op een stembureau. In de loop van februari hoort u of u bent ingedeeld bij een stembureau.


 

Mijn Apeldoorn