Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

Vanaf 1 december 2019 kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via 088 – 933 55 00. Wie belt, wordt door professionals voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari 2020 kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Mijn Apeldoorn

Wanneer belt iemand het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag?

Hoe werkt het advies- en meldpunt?

Waarom dit advies- en meldpunt?

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz van kracht

Praktische informatie over het Advies- en meldpunt