Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 4

Uitgangspunten Smart City Apeldoorn

Tegen de hierboven geschetste achtergrond, beschouwen we Smart City Apeldoorn als een ontwikkeling, een manier van samenwerken, niet als een zelfstandig programma met projecten. Onder Smart City Apeldoorn verstaan we dan het volgende:

Smart City Apeldoorn is de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheid door het toepassen van ICT om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven in de gemeente Apeldoorn.

Voor ons als overheid biedt Smart City kansen om onze gemeente beter te kunnen besturen, beter in te spelen op ontwikkelingen en om de leefomgeving beter vorm te geven en beter te laten functioneren. We geven als gemeente de ruimte aan burgerinitiatieven en economische ontwikkeling.

Hierbij geldt dat de strategische- en topthema’s van Apeldoorn leidend zijn. En dat burgerparticipatie en gebiedsontwikkelingen en -revitalisering voor het thema Smart City speciale aandachtsgebieden zijn. Smart City Apeldoorn helpt daarmee de doelen van de strategische- en topthema’s te bereiken.


Uw Reactie
Uw Reactie