Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Notitie koers voor wonen op vakantieparken

We weten allemaal dat er veel mensen wonen op vakantieparken, terwijl dit niet de bedoeling is. Aan de andere kant: vakantieparken bieden vaak ook een oplossing voor mensen die elders geen woonruimte kunnen vinden. We onderscheiden verschillende groepen bewoners op vakantieparken en voor elke groep hanteren we een andere aanpak.

Visie op handhaving

Onze aanpak van vakantieparken start met het gesprek met u als ondernemer. Maar uiteindelijk hebben we ook handhaving als instrument nodig om strijdig ruimtegebruik tegen te gaan. In de visie op handhaving zijn hiervoor zeven uitgangspunten benoemd, die later worden uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten is bijvoorbeeld dat we met name de eigenaar willen aanpakken die strijdig gebruik toestaat en niet zozeer de bewoner.

Ruimtelijke verkenning ter inzage

Van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 lag het concept van de Ruimtelijke verkenning vitale vakantieparken Apeldoorn ter inzage.

Vaststelling programmaplan

Op 5 februari 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn het programmaplan Vitale Vakantieparken vast en stuurde een brief aan de gemeenteraad.

Ondertekening ontwikkelmaatschappij

Op 29 oktober 2018 ondertekende wethouder Mark Sandmann de overeenkomst waarmee Apeldoorn deelneemt in de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Deze kan ondernemers, eigenaren en gemeenten ondersteunen bij het revitaliseren van vakantieparken.