Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Handhaving op vakantieparkenDe gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat haar vakantieparken vitaal zijn. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de recreatieverblijven op het park recreatief gebruikt worden. Om dit belang te beschermen hebben wij regels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan beschrijft waarvoor gebouwen en gronden binnen een bepaald gebied in de gemeente gebruikt mogen worden.

Mijn Apeldoorn

Maatregel bij niet-recreatief gebruik

Zien wij dat een recreatieverblijf niet recreatief gebruikt wordt? Dan worden de regels van het bestemmingsplan overtreden. Wij zullen de eigenaar dan vragen een einde te maken aan de overtreding. Dit doen wij meestal door het opleggen van een ‘last onder dwangsom’. Met deze maatregel willen wij de eigenaar dwingen een einde te maken aan de overtreding. De maatregel is dan het betalen van een dwangsom. Wordt er niet op tijd een einde gemaakt aan de overtreding? Dan moet de dwangsom betaald worden.

Vakantieparken in beeld

Op dit moment heeft de gemeente Apeldoorn van alle vakantieparken een goed beeld. Met een groot aantal parken zijn wij ook in gesprek over de toekomst van het vakantiepark. Moeten wij de conclusie trekken dat een vakantiepark niet vitaal is en ook niet vitaal te maken is? Dan brengen we in beeld welke maatregelen er mogelijk zijn om hier wat aan te doen èn welke maatregelen het meeste effect hebben. Handhaven kan een van die maatregelen zijn.

Informeren van eigenaren en bewoners

Gaan wij handhaven op uw vakantiepark en bent u eigenaar van een recreatieverblijf en/of woont u op het vakantiepark? Dan zullen wij u vooraf informeren met een algemene informatiebrief. In deze brief zullen wij uitleggen welke regels er voor u gelden en wat er dus wel en niet mag op het vakantiepark. Ook zullen wij u in deze brief uitnodigen voor een informatieavond. Op deze informatieavond vertellen wij u wat u van ons kunt verwachten en wat wij u zullen gaan vragen. Ook zullen wij het handhavingsteam voorstellen dat op uw vakantiepark betrokken is bij de handhaving.

Staat u ingeschreven of laat u zich inschrijven op een recreatieverblijf?

Dan betekent dit niet dat u hier ook mag wonen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om u in te schrijven. Laat u zich inschrijven? Dan zullen wij u hier verder over informeren.

Informatie en contact

In onze Visie handhaving op vakantieparken kunt u meer informatie vinden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via vitalevakantieparken@apeldoorn.nl.