Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Uitgangspunten van het Apeldoornse programmaplan Vitale VakantieparkenMijn Apeldoorn
  • Vertrekpunt is de versterking van de toeristisch-recreatieve structuur van Apeldoorn (en de Veluwe). 
  • We kiezen voor een gefaseerde, ondernemersgerichte aanpak. 
  • Binnen het programma wordt integraal samengewerkt op vier sporen: toerisme & economie, wonen & ruimte, sociaal, veiligheid & leefbaarheid. 
  • We kiezen voor maatwerk: 1 park 1 plan, en een gebiedsgerichte benadering.
  • De aanpak wordt afgestemd met het regionale programma en waar nodig wordt gebruikgemaakt van regionale instrumenten. 

Het programma zal meerdere jaren in beslag nemen om daadwerkelijk effect te hebben.