Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Recreatiezonering op de VeluweDe Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel bijzondere planten en dieren. De Veluwe is ook een populair gebied onder recreanten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen ruimte voor de natuur en de mens. Dat doen we met een recreatiezonering voor de Veluwe.

Mijn Apeldoorn

Recreatiezonering biedt belevingsruimte voor recreatie èn rust voor kwetsbare planten, vogels, reptielen, amfibieën en grote en kleine zoogdieren. U kunt de natuur helpen door de regels die er zijn te respecteren. Maar er is meer nodig.

Verstoring natuur

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven.

Paden en routes

Op de meest kwetsbare plekken gaan we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we de recreatiemogelijkheden juist verbeteren. Beiden zorgen ervoor dat we van de Veluwse natuur kunnen blijven genieten. 

Het plan voor recreatiezonering op de Veluwe wordt gemaakt door de provincie Gelderland, in samenspraak met de terreinbeheerder, natuurorganisaties en gemeenten. Ook gemeente Apeldoorn werkt hieraan mee. Bij de uitwerking worden bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken.

Informatie

Meer lezen over de verbeterplannen voor de Veluwse natuur, bekijken om welke gebieden het gaat of meepraten over dit onderwerp? Dat kan hier: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.