Wat zoekt u:

A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

De werkzaamheden aan de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Beekbergen gaan van start.

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Heijmans de doorstroming op de A1 verbeteren. Zo wordt er een nieuwe verbindingsweg met een viaduct aangelegd en komen er weefvakken bij. Vanaf maandag 5 september zijn de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan dit gedeelte van de A1 moet eind 2017 klaar zijn.

Wegwerkzaamheden knooppunt Beekbergen

De werkzaamheden aan het knooppunt Beekbergen zijn in volle gang. Enige hinder voor het wegverkeer is niet te voorkomen. Door in- en uitvoegend verkeer geldt op bepaalde delen van de A1 en de A50 ter hoogte van het knooppunt Beekbergen een snelheidsbeperking. Hiervan ondervinden weggebruikers van de A1 en de A50 matige hinder. In het voorjaar en zomer van 2017 ondervinden weggebruikers op zowel de A1 als de A50 meer hinder van de wegwerkzaamheden. De werkzaamheden op dit traject zijn eind 2017 gereed. Meer informatie over de wegwerkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.

Uitbreiding A1 Oost

De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van knooppunt Beekbergen zorgen voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid van het gebied. Naast de aanpassingen op dit traject werkt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek aan een meer structurele verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Tussen 2018 en 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo in twee etappes verbreed. Meer informatie hierover is te vinden op www.rws.nl.