Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Laan van Mensenrechten

Werkzaamheden aan het asfalt.

Mijn Apeldoorn

Aannemer KWS voert in opdracht van de gemeente onderhoudswerk uit aan de Laan van Mensenrechten op het weggedeelte tussen de Stoomwezenstraat en de Koning Stadhouderlaan.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden betreffen het aanpassen van het wegprofiel en het vervangen van de asfaltdeklaag.

Aansluitend aan de asfalteringswerkzaamheden voeren we ook rioleringswerkzaamheden uit, in het gebied tussen de Laan van Mensenrechten en de Koning Stadhouderlaan. Deze werkzaamheden vinden plaats in de wegberm en leveren geen verkeersstremmingen op. We voeren rioleringswerkzaamheden uit omdat het regenwater op deze locatie nu nog het riool in gaat. Om ervoor te zorgen dat steeds minder schoon regenwater onnodig in het riool verdwijnt, koppelt de gemeente Apeldoorn bij werkzaamheden waar mogelijk ook meteen het regenwater af van het riool. Dit is duurzamer en helpt ook verdroging tegengaan. Het regenwater zal in de nieuwe situatie via speciale leidingen in het grondwater terecht komen, en bij veel regenval via een beekleiding ook naar de dichtstbij zijnde beek stromen.

Het regenwater stroomde eerst via kolken in de buitenbocht naar het riool, maar zal in de nieuwe situatie via kolken in de binnenbocht afgevoerd worden naar het grondwater of een beekleiding. Bijkomend voordeel is dat het zogenaamde ‘afschot’ van de weg andersom komt te liggen. Eerst liep de weg heel iets af naar de buitenbocht, in de nieuwe situatie loopt de weg heel iets af naar de binnenbocht. De meeste bestuurders zullen hier niks van merken. Bijkomend voordeel is wel dat het nieuwe ‘afschot’ de kans dat iemand op deze locatie uit de bocht kan vliegen nog verder helpt minimaliseren.

Wanneer gaat het gebeuren?

De werkzaamheden starten donderdag 24 oktober om 07.00 uur. Als het weer meewerkt duurt de afsluiting tot en met vrijdag 8 november.