Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Lokaal onderzoek naar mogelijkheden windenergie

16-10-2020

De gemeente heeft begin 2019 door bureau Pondera onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2017 en geeft antwoord op een aantal vragen die in 2017 door de gemeenteraad zijn gesteld. Uit het onderzoek kwamen onder andere vijf locaties naar voren die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van in totaal 10 windmolens. Het onderzoek is in september 2019 in de gemeenteraad besproken. De conclusies van de raad staan hieronder weergegeven. Een van de conclusies was dat nog nader onderzoek nodig is.

Binnen het kader van de Regionale Energiestrategie worden de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Apeldoorn in 2020 en 2021 nu verder onderzocht.

Uitkomsten lokaal onderzoek 2019

Het Pondera onderzoek uit 2019 wees uit dat er vijf locaties in de gemeente Apeldoorn zijn waar mogelijk in totaal tien windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Als er tenminste wordt voldaan aan alle geldende technische en wettelijke normen (zoals geluidsnormen, veiligheidseisen, nabijheid van militaire objecten etcetera). Het ging om drie locaties in het gebied ten zuiden van Uddel, ten noorden van de A1. En om twee locaties in het gebied tussen Lieren, Klarenbeek en Loenen. Deze ‘mogelijk geschikte locaties’ zijn nog grof begrensd; exacte plekken zijn nog niet te geven.

Conclusies gemeenteraad

In juli 2019 organiseerde de gemeente twee drukbezochte inloopbijeenkomsten in Klarenbeek en in Uddel over de uitkomsten van het onderzoek. Daarna werd het onderzoek in juli in de politieke markt en in september 2019 in de gemeenteraad besproken. Conclusies waren:

  • Voorrang heeft het verder verkennen van mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens aan de A1 ter hoogte van de Veluwe, de westkant van de gemeente Apeldoorn.
  • Geen verdere verkenning van mogelijkheden bij Uddel en omgeving; plaatsing daar is niet wenselijk.
  • Mogelijkheid openhouden voor verdere verkenning voor windenergie bij de A50 ter hoogte van Klarenbeek.
  • De uitwerking blijft nodig van een algemeen normenkader voor windenergie in Apeldoorn. Dit kader beschrijft de voorwaarden waaronder windmolens gerealiseerd mogen worden.
  • Er is behoefte aan beleid voor kleine windturbines.

Verder onderzoek

Of, waar en wanneer er windmolens in Apeldoorn komen is nog niet zeker. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig en ook een verdere uitwerking van de voorwaarden waaronder dat kan. Ook binnen het kader van de Regionale Energiestrategie [link naar www.apeldoorn.nl/res] worden de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Apeldoorn verder onderzocht. Het college wil in elk geval dat er voldoende garanties komen voor bewoners ten aanzien van leefbaarheid en aanvullend onderzoek naar de effecten op de omgeving. Ook stelt het college als eis dat bewoners financieel mee kunnen profiteren van windenergie.