Wat zoekt u:

Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. U kunt zelf een huishoudelijke hulp nemen of de maatwerkvoorziening Schoon Huis aanvragen bij de gemeente.


  • U kunt een professionele schoonmaakhulp of een schoonmaakbedrijf inhuren. Ook hulp van vrijwilligers is soms mogelijk. Op Ertoe-doen.nl vindt u veel organisaties in Apeldoorn die vrijwillige hulp organiseren.

  • De thuiszorg levert huishoudelijke hulp voor mensen die vanwege een ziekte, beperking of ouderdom hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Bij de thuiszorg kunt u zelf hulp inhuren. U betaalt de kosten dan zelf.

  • Met een Wlz-indicatie voor een modulair pakket thuis ontvangt u vanaf 31 maart 2017 huishoudelijke hulp op grond van de Wlz. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

    Tip: Heeft u op dit moment een modulair pakket thuis en ontvangt u huishoudelijke hulp via de gemeente? Vergeet dan niet om dit op te zeggen bij de gemeente en u aan te melden bij het Zorgkantoor. U ontvangt hierover ook een brief van het Zorgkantoor.

  • Via het Wmo-loket kunt een maatwerkvoorziening Schoon Huis aanvragen. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u hulp inschakelen bij één van de aanbieders met wie de gemeente een contract heeft. U ontvangt dan van het CAK een rekening voor een eigen bijdrage.

    Tip: maak op de website www.hetcak.nl eerst een proefberekening van de eigen bijdrage die u zou moeten betalen als u een maatwerkvoorziening Schoon Huis zou aanvragen. En vergelijk dit met de kosten wanneer u de schoonmaakhulp zelf regelt.