Ga naar de homepage

Eerste Tiny Forest in Zevenhuizen

26-09-2018 09.20 uur

Het eerste Tiny Forest (een minibosje) in Apeldoorn is maandag 26 november gepland in de wijk Zevenhuizen. In het park tussen de Agricolastraat en basisschool De Zevensprong aan de Pythagorasstraat staat nu een bos zo groot als een tennisveld. IVN, schoolkinderen en wijkbewoners zorgen voor het beheer en gebruik van dit buurtbos.

Mijn Apeldoorn

Educatie is een belangrijk aspect van een Tiny Forest. De basisscholen De Zevensprong en Het Web hebben aangegeven dat ze graag meedoen aan dit initiatief. IVN Natuureducatie verzorgt lessen op de scholen en leidt de kinderen op tot miniboswachters.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een minibosje dat ongeveer zo groot is als een tennisbaan (200 m²) met daarbij een ontmoetingsplek en buitenlokaal van 100 m². In dit buitenlokaal krijgen kinderen les over de natuur.
Het bosje is dichtbegroeid en bevat boomsoorten die in Apeldoorn thuishoren. Het vormt niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Daarbij zorgt een minibos in de buurt ook voor verkoeling op warme dagen en kan dit bosje water helpen opvangen tijdens zware regenval.

Plantdag in Zevenhuizen

Voor de buurt kan een Tiny Forest een prettige en gezonde ontmoetingsplek vormen. Daarom konden alle buurtbewoners van Zevenhuizen meedenken over het ontwerp van het bos. Op de start- en ontwerpbijeenkomst over het minibos op 1 november is meer verteld over de filosofie achter het bos en over het gebruik. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld meehelpen met buitenlessen voor kinderen, met het tellen van dieren, en met beheer en onderhoud.

Met hulp van de kinderen van de nabijgelegen scholen en een groep geïnteresseerde bewoners is een ontwerp voor het mini bosje en het buitenlokaal gemaakt. Op de tekening (rechts) is te zien hoe het bosje en buitenlokaal worden aangelegd.

Wethouder Mark Sandmann gaf maandag 26 november het startsein voor de plantdag. Samen met kinderen van groep 5 en 6 van basisschool De Zevensprong en kinderen van groep 4 en 5 van basisschool Het Web plantte hij de eerste bomen en struiken. Na deze officiële opening werd er verder geplant door de kinderen en buurtbewoners. In de dagen na de plantdag rondde de hovenier de werkzaamheden af en is Tiny Forest klaar voor gebruik.

Nog drie Tiny Forests in Apeldoorn

Apeldoorn is één van de twaalf gemeenten die Tiny Forests aanplanten. Na de oproep van IVN begin juni, meldden 55 gemeenten zich aan. Apeldoorn zat bij de eerste twaalf gemeenten die zijn geselecteerd. Deze gemeenten leggen in de komende drie jaar in totaal 56 Tiny Forests aan in samenwerking met IVN, scholen en buurtbewoners. In Apeldoorn worden in 2019 en 2020 nog drie Tiny Forests aangelegd, deze locaties zijn nog niet bekend.

Lees meer op de website van IVN

   • Ontwerpschets Tiny Forest Zevenhuizen